Eversti Leivo Satakunnan lennoston komentajaksi

Hornet Baanalla.

Puolustusvoimain komentaja on määrännyt upseereita uusiin tehtäviin 1. maaliskuuta 2024 lukien. Eversti Markus Leivo on määrätty Satakunnan lennoston komentajaksi. Hän palvelee tällä hetkellä Ilmavoimien valmiuspäällikkönä operatiivisella osastolla Ilmavoimien esikunnassa. Aiemmin hän on palvellut muun muassa Ilmavoimien komentajan edustajana Pääesikunnassa, osastopäällikkönä ja apulaisosastopäällikkönä Ilmavoimien esikunnassa, Tukilentolaivueen komentajana Ilmasotakoulussa sekä Satakunnan lennostossa. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2013 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2022.

Eversti Mika Kulkas on määrätty Ilmaoperaatiokeskuksen päälliköksi Ilmavoimien esikuntaan. Hän palvelee tällä hetkellä Satakunnan lennoston komentajana. Hän on aiemmin palvellut muun muassa Ilmataistelukeskuksen johtajana Satakunnan lennostossa, sektorijohtajana suunnitteluosastolla Ilmavoimien esikunnassa, erikoistutkijana Puolustusvoimien tutkimuslaitoksella, osastoesiupseerina Ilmavoimien esikunnassa sekä hävittäjälentueen päällikkönä Karjalan lennostossa. Hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 2013 ja hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2021.

Lisäksi seuraavat upseerit ovat määrätty uusiin tehtäviin 1. maaliskuuta 2024 lukien:

Everstiluutnantti Mikko Sarantola on määrätty Ilmavoimien valmiuspäälliköksi operatiiviselle osastolle Ilmavoimien esikuntaan. Hän palvelee tällä hetkellä ilmavoimien komentajan edustajana strategisen suunnittelun sektorilla Pääesikunnan suunnitteluosastolla.

Everstiluutnantti Jari Kumpuniemi on määrätty ilmavoimien komentajan edustajaksi Pääesikuntaan strategisen suunnittelun sektorille Pääesikunnan suunnitteluosastolle. Hän palvelee tällä hetkellä apulaisosastopäällikkönä johtamisjärjestelmäosastolla Ilmavoimien esikunnassa.

Everstiluutnantti Mika Karvonen on määrätty tutkimusryhmän johtajaksi Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitokselle. Hän palvelee tällä hetkellä erikoistutkijana doktriiniosastolla Puolustusvoimien tutkimuslaitoksella.