F-35A:n käyttö Suomen puolustuksessa

Kun HX-päätös on nyt tehty, voin ottaa kantaa myös HX:n hankinnan kriteereihin. Olen koko ajan pitänyt suorastaan naiivina poliittisena asiana sitä, että jopa mullistavia uusia vahvuuksia myös maa- ja merivoimille – koko puolustuksellemme – tuottavan uuden järjestelmän käyttökustannukset rajattiin jo etukäteen, ennen kuin tiesimme mitään uuden HX- koneen mahdollisesti tuottamista hyödyistä.

Kolumnisti: Hasse Vallas

 

Lähtökohta, että neljännen sukupolven Hornetin käyttökustannukset ovat kattona uudelle HX-hävittäjälle, oli se valittavista mikä hyvänsä, kun kaikilla tarjokkailla oli odotusten mukaan mahdollisuus tuottaa puolustuksellemme jotakin täysin uutta, eikä vain pelkästään korvaamassa täysimääräisesti Hornetin tuottaman sotilaallisen kyvyn.

Olimme siis ostamassa kalliilla jotakin merkityksellistä puolustuskykymme kohentumista Suomelle, mutta hankintaan oli jostakin kumman syystä laitettu uuden järjestelmän käytölle kriteeriksi vanhan Hornetin tuottaman kyvyn kustannuskatto. Mikä ajatus ja logiikka tässä oli takana? En halunnut nostaa kritiikkiäni esiin keskellä HX-projektia, mutta nyt looginen ja relevantti kysymys voidaan esittää.

Olivatko tässä taustalla jotkut poliittiset tahot, vain oliko tämä päätös syntynyt puolustusvoimien sisällä – eri puolustushaarojen toimesta, pelosta määrärahojen muutoksesta?

Kun tilanne on ratkennut ja tiedämme melkoisesti enemmän – Puolustusvoimienkin komentaja hehkuttanut – että F-35A tuottaa Suomen puolustukselle ennen kokemattomia hyötyjä, ja tukee aivan uusilla kyvykkyyksillä niin maa- kuin merivoimien taistelua, niin onko relevanttia, että sen tuotokset muillekin puolustushaaroille on kyettävä tuottamaan vanhan Hornetin käyttökustannuksilla?

Hornethan oli alun perin ilmavoimien torjuntahävittäjä, joskin alkuperäisestä suunnitelmasta kehitettiin edelleen monitoimihävittäjä.

Eikö olisi loogista, että F-35A:n käyttökustannuksia voidaan kasvattaa, jos sen käyttö hyödyntää puolustustamme merkittävästi uusilla kyvyillä, ja että maa- ja merivoimat osallistuvat sen kustannuksiin, koska saavat sen tuottaman uuden hyödyn taistelutapaansa? Muulla maailmassa on usein niin, että eri puolustushaaroilla ovat omat lentojoukkonsa. Meillä Ilmavoimat tuottaa saman ”palvelun” kaikille puolustushaaroille.

Suomalainen media osoittaa mielestäni ymmärtämättömyyttä maanpuolustustamme kohtaan, kun se jatkaa käyttökustannusten zoomaamista suurennuslasilla . Samaan näyttää syyllistyvän VTV, joskin se tekee sitä byrokratiansa kautta, ei puolustuksen kehitystä arvioiden. Olisiko nyt kaikkien tahojen syytä ymmärtää ja hyväksyä, että F-35A-koneita käytetään maksimaalisesti maanpuolustuksemme hyväksi, ja kustannukset maksetaan ihan normaalisti ja järkeä käyttäen puolustuksemme vuosittaisesta budjetista!

Kolumnisti: Hasse Vallas