FinnHEMS sopi Pohjois-Suomen lääkintähelikopterien vuokrauksesta

FinnHEMS 10, eli Vantaan tukikohdan yksikkö maanäyttelyssä. Kuvaa katsoessa huomaa, että EC135 ei ole ollenkaan niin pieni, kuin miltä se ilmassa näyttää, ja se tarvitseekin valoisalla ajalla 25x25 metriä laajan laskeutumisalueen, pimeällä 50x50 metriä. Takaa aukeavat luukut esimerkiksi paareja varten. Pyrstöroottori on erittäin hiljainen, niin sanottu Fenestron, joka on integroitu pyrstöön. Kuva: Benjamin Helander.

Lääkärihelikopteritoiminnasta Suomessa vastaava FinnHEMS on tehnyt sopimuksen pohjoisten tukikohtiensa helikopterikalustosta. Yhtiö vuokraa nyt toiminnassa käytettävät H145-helikopterit Babcock Scandinavian AirAmbulancelta viideksi vuodeksi.

Sopimuksen laskennallinen kokonaisarvo viidelle vuodelle on noin 20 miljoonaa euroa. Se kattaa neljä helikopteria ja osittain rungon ja moottoreiden varaosapalvelun.

Palvelusopimus Oulun, Rovaniemen ja Kuopion tukikohtien operoinnista tällä hetkellä vastaavan Babcockin kanssa päättyy helmikuussa 2022. Valtioneuvoston talouspoliittinen ministerivaliokunta on linjannut vuonna 2019, että lentotoiminta siirtyy toteutettavaksi omana tuotantona. Nyt vuokrattava lentokalusto toimii FinnHEMSille väliaikaisratkaisuna kohti omaa kalustoa.

Hallinnointiyhtiöstä itsenäiseksi lento-operaattoriksi muuntautuva FinnHEMS tekee parhaillaan oman lentotoiminnan vaatimia järjestelyjä.

– Kalustohankinta oli lentotoiminnan haltuunotossa olennainen osa. Tämän hankinnan myötä pääsemme etenemään useilla muilla osa-alueilla, kuten toimintakäsikirjojen, henkilöstön koulutusten, varusteiden ja huollon järjestelyissä, sanoo FinnHEMSin toimitusjohtaja Jari Huhtinen.

Henkilöstö on tyyppikoulutettu H145-kalustoon

Pohjoisten tukikohtien lentävä henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä FinnHEMSille Babcockin palvelusopimuksen päättyessä ja lentotoiminnan siirtyessä FinnHEMSin omaan operointiin. Henkilöstö on tyyppikoulutettu Airbus H145 -kalustoon.

Eteläiset tukikohdat Vantaalla, Turussa ja Tampereella ovat siirtyneet FinnHEMSin omaan operointiin jo aiemmin. Niissä lääkärihelikopteritoimintaa operoidaan EC 135 P2+ -helikoptereilla.

FinnHEMSin omistus siirtyi valtiolle keväällä 2020. Varsinaisesta ensihoidosta vastaavat sairaanhoitopiirit.

Lisätietoja: www.finnhems.fi