Ilmailumuseo tallentaa koronaepidemian vaikutuksia ilmailuun

Paikallaan seisova Finnairin liikennekonelaivasto kuvastaa koronan vaikutusta lentoliikenteelle. Kuva: Mika Ajomaa / ANS Finland

Koronan vaikutukset lentoliikenteeseen ovat olleet dramaattisia ja ennennäkemättömiä. Puhutaan jopa lentoliikenteen historian merkittävimmästä kriisistä, jolla tulee olemaan vaikutuksia pitkälle tulevaisuuteen ja matkustuskulttuuriin. Suomen Ilmailumuseo tallentaa kokoelmiinsa ilmailualan ammattilaisten ja matkustajien kokemuksia poikkeustilanteesta kevään 2020 aikana.

Koronan tuomat liikkumisrajoitukset toivat äkkinäisiä muutoksia liikennevälineiden käyttöön ja vaikutukset lentomatkustamiseen ovat olleet voimakkaita. Finavian mukaan matkustajamäärät kotimaan ja kansainvälisessä lentoliikenteessä putosivat maaliskuussa alle puoleen tammikuun 2020 luvuista. Esimerkiksi Finnair on ollut pakotettu supistamaan matkustajalentotoimintansa vähimmäistasolle, yhtiön operoidessa vain muutamia reittejä kotimaassa ja Euroopassa. Kaukolentojen ollessa kokonaan keskeytettyinä on laajarunkokoneita saatu valjastettua rahtioperaatioihin.

Lentämisen ilmastovaikutusten lisäksi pohditaan nyt julkisesti, palaavatko liikenneilmailu ja lentomatkustaminen koskaan edeltävän ajan tunnuslukuihin. Pitkäjänteisesti kotimaan ilmailua ja kansainvälisiä liikenneyhteyksiä tallentava Suomen Ilmailumuseo pyrkii dokumentoimaan murrosvaihetta reaaliajassa – saadakseen mahdollisimman autenttista aineistoa kokoelmiinsa.

Museo yhteistyössä ilmailualan ammattilaisten ja matkustajien kanssa

Nopeat muutokset museon tallennusalueen ilmiöissä kannustivat tekemään nopeita liikkeitä dokumentoinnissa. Samaan aikaan kun museo tunsi vastuunsa kulttuuritoimijana, viranomaismääräykset ja -suositukset asettivat rajoituksia käytännön kenttätöiden tekemiselle.

Museo hyödyntää vapaaehtoistyön osaamistaan ja laajaa ilmailualan verkostoaan osallistamisessa koronaviruksen vaikutusten tallentamiseen lentoliikenteessä. Metodeina nähtiin muistioiden ja päiväkirjojen kirjaaminen, valokuvaus ja audiovisuaalinen tallennus museon antamien ohjeiden mukaisesti – esinetallennuksen ollessa niin ikään mahdollisuus.

Dokumentoinnin tarkoituksena on saada monipuolinen, havainnollinen ja kiinnostava aineisto poikkeusoloista tulevaa tutkimusta ja käyttöä varten. Nopeasti hahmottui kaksi dokumentoinnin kohderyhmää: ilmailualan ammattilaiset ja lentomatkustajat. Lähestyimme lentoyhtiöiden ja muiden organisaatioiden edustajia, tarkoituksena saada ruohonjuuritason kokemuksia ja tietoa poikkeustilanteen eri tekijöistä ja vaikutuksista liikennekoneiden operointiin ja tehtävänkuviin. Lisäksi museota kiinnostaa etätyöntekijöiden ja lomautettujen arki.

Lentomatkustajien kohdalla keskiössä ovat olleet pandemian vaikutus matkasuunnitelmiin, kommunikointi lentoyhtiöiden ja viranomaisten kanssa sekä käytännön matkustaminen erikoistilanteen aikana. Tavoitimme mm. ihmisiä, jotka olivat palanneet maailmalta tai jotka olivat yhä lentämässä koti- tai ulkomailla.

Kokemusten tallentaminen alkoi molemmissa kohderyhmissä maaliskuussa. Museo tekee päätöksen hankkeen lopullisesta kestosta riippuen koronatilanteen kehityksestä. Hankkeen kehittymistä voi seurata vuoden aikana museon viestinnän kanavilla. Pyydämme yhteydenottoa museoon halutessasi osallistua projektiin.

Lisätietoja: http://ilmailumuseo.fi/