Kansainvälinen ilmailuliitto FAI erotti Venäjän ja Valko-Venäjän

Ilmailuliitto
Ilmailuliitto

Kansainvälinen ilmailuliitto Fèdèration Aèronautique Internationale FAI on erottanut Venäjän ja Valko-Venäjän ilmailuliitot jäsenyydestään.

FAI erotti mainittujen valtioiden ilmailuliitot  säilyttääkseen perusarvonsa sotilaallisen konfliktin tuomissa olosuhteissa; FAI:n perusarvo on yhtenäisen, kansojen väliset erot ylittävän ilmailu-urheilun tukeminen.

Erotetuilta jäseniltä poistetaan kaikki FAI:n säännöissä 2.4.2.1 luetellut oikeudet. Näitä oikeuksia ovat muun muassa oikeus järjestää FAI:n alaisia kansainvälisiä kilpailuita, osallistua FAI:n urheilutapahtumiin ja FAI:n toimikuntien toimintaan sekä maan edustaminen FAI:ssa.

Suomen Ilmailuliiton hallitus on myös päättänyt, ettei Ilmailuliitto lähetä urheilijoita Venäjällä järjestettäviin kilpailuihin tai harjoituksiin eikä maksa tällaisiin osallistuville urheilu-/kilpailutukia tai muita avustuksia.

Päätökset ovat voimassa toistaiseksi.

Syynä päätöksiin on aseellinen konflikti Ukrainassa ja tästä syystä heikentynyt Venäjän turvallisuustilanne.