Kuntalaisaloite Helsinki-Malmi-kansanäänestyksestä saavutti riittävän kannattajamäärän

Kuva: Mikko Maliniemi

Joulukuussa 2018 vireille pantu kuntalaisaloite neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä Helsinki-Malmin lentoaseman ilmailukäytöstä saavutti tiistaina 5.11. riittävän kannattajamäärän kaupunginvaltuustoon luovuttamista varten. Aloite on kerännyt ylivoimaisesti suurimman kannatuksen Suomen kuntalaisaloitteista, yli 22 300 helsinkiläisen kannatuksen.

Kannatusten kerääminen jatkuu sekä kannatusmäärän riittävyyden varmistamiseksi että valtuuston epäselvän kannan johdosta.

Aloite itsessään ei ota kantaa suuntaan tai toiseen, vaan ehdottaa äänestystä kuntalaisten mielipiteestä, pitääkö ilmailukäyttöä jatkaa – kyllä vai ei. Asiaa ei ole vielä koskaan kysytty suoraan helsinkiläisiltä.

Malmin lentoaseman ilmailukäytön jatkoa tukevat mm. lukuisat luonto- ja kulttuuriperintöarvot, jotka ovat muodostuneet ja näyttäisivät säilyvän ilmailukäytön avulla. Suomen luonnonsuojeluliitto tukee asiaa, sillä viime vuosien tutkimuksissa on tullut paljon uutta tietoa kentän hyönteis- ja eläinkannasta . Museovirasto on korostanut kentän kulttuurillisten arvojen merkitystä maailman mittaluokassa ja se on valittu Euroopan uhanalaisimpien kulttuurikohteiden joukkoon. Lisäksi kaupungin teettämissä rakennettavuustutkimuksissa on todettu, ettei alueen asuntorakentaminen suunnitellussa mittakaavassa ole taloudellisesti kannattavaa.

Suomen suurimmat kuntalaisaloitteet koskevat Malmin lentoasemaa

Aloitteen kansanäänestyksestä panivat joulukuussa 2018 vireille ylipormestari Raimo Ilaskivi, Lex Malmi -aloitteentekijä Kim Korkkula ja Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen. Aiemmin valtakunnallisella tasolla kuntalaisaloitteiden ykkösenä oli vuonna 2014 Helsingin kaupunginvaltuustolle jätetty aloite Malmin lentoaseman säilyttämistä ilmailukäytössä (13197 kannatusta). Valtuusto hylkäsi tämän aloitteen.

Suora demokratia on nousussa

Kuntalaisaloitteiden merkitystä on korostettu laajalti. Kuntalaisaloite on erikseen mainittu mm. Vihreän liiton poliittisesssa periaateohjelmassa. Malmi-kansanäänestyksen kuntalaisaloite on kohdannut kritiikkiäkin.

“Olemme saaneet palautetta jopa ministeritasolta, että tällainen hanke kyseenalaistaa valtuuston tekemiä päätöksiä. Tässä ollaankin demokratian juurilla – onko valtuuston vai kansalaisten kanta merkittävämpi”, sanoo yksi aloitteentekijöistä, Timo Hyvönen.

Kannatuksia keräämään on noussut kansanliike.

“Vapaaehtoiset kerääjät ovat lähteneet kaduille oma-aloitteisesti ja keränneet sieltä 13 000 nimeä. Heidän mukaansa aloite on otettu vastaan positiivisesti lähes poikkeuksetta, ja molempia kantoja edustavat kuntalaiset ovat tukeneet aloitetta. Kerääjille kuuluukin iso kiitos!” sanoo Hyvönen.

Ylipormestari Ilaskivi kehottaa ajattelemaan asiaa tarkkaan.

“Hallinto viittaa toistuvasti lausunnoissaan lukuisiin aiempiin päätöksiin, sopimuksiin ja suunnitelmiin. Sopimukset ovat ihmisten tekemiä ja ihmiset voivat niitä myös muuttaa.”

Ilaskivi usuttaa valtiota ja Helsinkiä keskusteluun asiasta:

“Minä kehoittaisin valtiota  – ja varsinkin maakuntien kansanedustajia – katsomaan kauemmaksi eteenpäin teemalla ajattele. Helsinki-Vantaata on laajennettu ja sen kansainvälinen merkitys kasvaa huimaa vauhtia, ja kenttä ahtautuu nopeasti. Kevyemmälle kotimaiselle liikenteelle mutta myös kansainvälisille liikekoneille tulisi löytää vaihtoehto, mieluummin niin läheltä kaupunkia kuin mahdollista. Malmihan on tällaiseksi kakkoskentäksi mitä soveliain varustettuna modernein lähetymislaittein. Keskustelu valtion ja Helsingin välillä on avattava välittömästi.”

Ilaskivi muistuttaa myös valtuutettujen lähettämästä avoimesta kirjeestä, jossa vaaditaan kentän ilmailutoiminnalle vähintään kahden vuoden jatkoaikaa.

Lex Malmin Kim Korkkula muistuttaa valtion vastuusta

Lex Malmi -kansalaisaloitteen alullepanija Kim Korkkula muistuttaa eduskunnan lausumasta, joka annettiin kansalaisaloitteen johdosta.

“Eduskunta edellyttää valtioneuvoston ryhtyvän toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi, jotta Malmin lentokentän ilmailutoiminnot voivat jatkua hyvien yhteyksien ja etäistyyksien päässä. Liikenne- ja viestintävaliokunta on esittänyt lausuman pitämistä voimassa. Korvaavia ratkaisuja ei ole esitetty, joten lausuman ja jopa mahdollisen lakiehdotuksen uuden käsittelyn takia kentän toiminnan jatkosta tuleviksi vuosiksi on sovittava välittömästi. Tämä on Helsingin kaupungin ja Suomen valtion tehtävä.”

Prosessi jatkuu sopivana aikana

Seuraavaksi aloite menee Helsingin kaupunginvaltuustoon, jossa päätetään, järjestetäänkö kuntalaisten vaatima kansanäänestys vai ei. Päätös on Suomen suoran kunnallisdemokratian ja kuntalaisaloiteperiaatteen kannalta merkittävä.

Aloitteentekijät aikovat selvittää, salliiko nykyvaltuusto kansanäänestyksen vai tuodaanko se vasta seuraavan valtuuston käsittelyyn. Kuntavaalit ovat keväällä 2021.

 

Kuntalaisaloitteen tilanne tällä hetkellä: https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/6466

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *