Kypäränäyttö Rafaleen

Ranska sijoittaa F3R-standardin ilmasta-ilmaan -aseistetussa Rafalessa kaksi MBDA Meteor -ohjusta takarungon sivuilla oleviin kannattimiin, mutta ulkomaisilla asiakkailla on mahdollisuus sijoittaa koneen alle neljä Meteoria, jolloin kaksi asettuu kuvan mukaisesti siipikannattimiin. Siipien kärjissä on MICA-infrapunaohjukset. Kuva: Dassault / V. Almansa

Dassault Rafale on saamassa kypäränäytön. Ranskan puolustushankintavirasto DGA on tilannut Thalesilta 350 Scorpion-kypäränäyttöjärjestelmää kaikkiin Ranskan ilma- ja merivoimien Rafale-koneisiin.

Ne tulevat käyttöön F4-standardin käyttöönoton myötä. Scorpion on käytössä muun muassa konetyypeissä F-22, F-18 (Espanja), F-16 (USAF) ja A-10 (USAF). Järjestelmän etuna on muun muassa nopea asennus, joka ei valmistajan mukaan vaadi koneen avioniikan muokkauksia.

Scorpionissa on lisäksi avoin järjestelmäarkkitehtuuri, joka mahdollistaa ohjelmistosovellusten kehittämisen käyttäjän tarpeiden mukaisesti.