Lohtajalla käynnistyy kolmen puolustushaaran ilmapuolustusharjoitus

David's Sling -ilmatorjuntajärjestelmä laukaisee Stunner-ohjuksen. Kuva: United States Missile Defense Agency / Wikimedia Commons

Kansainvälinen ilmapuolustusharjoitus ADEX 1/23 järjestetään Lohtajan ampuma- ja harjoitusalueella 16.–25.5.2023. Harjoitus on kaksivaiheinen. Ampumavaiheessa 16.–20.5. toteutetaan kovapanosammunnat ilmatorjunta-aseilla sekä laivatykistöllä. Tämän jälkeen harjoitus etenee välillä 21.–25.5. toteutettavaan ilmaoperaatioiden torjuntavaiheeseen.

ADEX ilmapuolustusharjoitukseen osallistuu noin 1 500 taistelijaa maa-, meri- ja ilmavoimista. Kotimaisten joukkojen lisäksi harjoitukseen osallistuu Merijalkaväen joukko Yhdysvalloista.

Harjoituksen päämääränä on parantaa reserviläisten, varusmiesten sekä henkilökunnan osaamista ilmatorjunnan sekä ilmapuolustuksen eri tehtävissä operatiiviseen tehtävään harjaantumiseksi. Harjoitus on 1/23-saapumiserän ilmatorjuntajoukkojen tärkein harjoitus. Kansainvälisen toiminnan päämääränä on jatkaa ilmatorjunnan yhteensopivuuden kehittämistä Nato-liittolaisten ja kumppanimaiden kanssa.

Harjoituksessa käytettävään kalustoon kuuluu noin 350 ajoneuvoa, noin 20 lentokonetta sekä kaksi helikopteria, kolme Merivoimien alusta sekä Maa- ja Ilmavoimien lennokkikalustoa.