Maa-, Meri- ja Ilmavoimat harjoittelevat ilmapuolustusta

Saab RBS 70 NG -ilmatorjuntajärjestelmä ja Giraffe 1X -tutka

Kansainvälinen ilmapuolustusharjoitus ADEX 2/23 järjestetään Lohtajan ampuma- ja harjoitusalueella 16.–25.11.2023. Harjoitus on kaksivaiheinen.

Ampumavaiheessa 14.–18.11. toteutetaan kovapanosammunnat ilmatorjunta-aseilla sekä laivatykistöllä.  Tämän jälkeen harjoitus etenee välillä 19.–23.11. toteutettavaan ilmaoperaatioiden torjuntavaiheeseen.

ADEX ilmapuolustusharjoitukseen osallistuu noin 1 400 taistelijaa Maa-, Meri- ja Ilmavoimista. Harjoituksen päämääränä on parantaa reserviläisten, varusmiesten sekä henkilökunnan osaamista ilmatorjunnan sekä ilmapuolustuksen eri tehtävissä operatiiviseen tehtävään harjaantumiseksi. Harjoitus on 2/23-saapumiserän ilmatorjuntajoukkojen tärkein harjoitus.

Harjoituksessa käytettävään kalustoon kuuluu noin 350 ajoneuvoa, noin 20 lentokonetta sekä kaksi helikopteria, kolme Merivoimien alusta sekä Maa- ja Ilmavoimien lennokkikalustoa.