Malmin lentoaseman kuntalaisaloite luovutettiin Helsingin kaupungille

Aloite “Kunnallinen kansanäänestys Helsinki-Malmin lentokentän säilyttämisestä ilmailukäytössä” on luovutettu Helsingin kaupungin kirjaamoon 2.8.2021. Aloite keräsi runsaasti yli 31 000 kannatusta, mikä ylittää vaaditun neljän prosentin kannatusrajan kymmenellätuhannella.

Lex Malmiakin työstänyt Frank Töölö korostaa suoran demokratian arvoa:

“Kunnallinen kansanäänestys Malmin lentoasemasta on oivallinen tapa koeponnistaa, miten erityisen merkittävissä yksittäisissä asioissa voidaan myös Helsingissä hyödyntää poliittisten tahojen paljon korostamaa suoraa demokratiavaikuttamista.”

Helsingissä ei ole aiemmin järjestetty kunnallista kansanäänestystä, mutta nyt kuntalaiset vaativat sitä lain mukaisella kannatusmäärällä. Aloitteen vireillepanija ylipormestari Raimo Ilaskivi arvioi, mille linjalle uusi valtuusto haluaa lähteä:

“Tänään maanantaina alkaa uusi viikko ja Helsinki valmistautuu uuden, kuntavaalien perusteella saamansa hallinnon käytäntöönottoon. Uudet päättäjät, mutta muuttuuko politiikka vai jatketaanko vanhalla – ja tarkoitan nyt nimenomaan Malmin lentokentän kohtaloa. Kumpia uudessa kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa nyt on? Riidanhaluisia vaiko rauhaa kaipaavia Malmin lentokenttäasiassa? Se kiinnostaa helsinkiläisiä yhä enemmän.”

Aloitteen kolmas vireillepanija Timo Hyvönen toivoo uusilta valtuutetuilta kuntalaisaloitteiden arvostamista:

“Kuntalaiset haluavat aloiteoikeutensa turvin asiaan selvyyden kansanäänestyksen kautta. Alkuperäisen päätöksen mukaan alue on varattu ilmailukäyttöön, mutta sitä päätöstä on yritetty muuttaa vuosikymmeniä. Kysyttäköön siis kaupunkilaisilta.”

Tilanne on muuttunut merkittävästi

Malmin lentoaseman potentiaali on muuttunut älykkään ilmailun myötä. Frank Töölö korostaa liikkumisen muutosta:

”Sähköisen ilmailun oletettuakin nopeampi kehitys on jo itsessään vahva peruste, miksi Malmi -kysymys pitäisi tarkastella uudelleen ja osoittaa, että jo tehdyt päätökset ovat asiallisesti vanhentuneita. Valtion Liikenne 12 -hankkeessa pienlentokentät on nostettu arvioitavaksi osana liikennejärjestelmää.”

Kansalaiset näkevät kentässä muitakin suuria arvoja, tietää Hyvönen.

“Kun alueelle alettiin ajaa asuntorakentamista, ei ilmailun uusista suunnista ollut tietoakaan. Kysymys ei kuitenkaan ole ainoastaan ilmailusta tai Malmin erittäin arvokkaasta kulttuuriperinnöstä. Kansalaiset ovat huolissaan alueen uhanalaisista lajeista ja lentokenttää ympäröivistä ulkoilumahdollisuuksista. Tämä kaikki on vahvistanut vahvaa kansanliikettä, kun kaavoitusta on ajettu välillä kyseenalaisinkin keinoin. Nythän hovioikeus ottaa kiitotien vuokrasopimuksen purkamisenkin laillisuustarkasteluun.”

Hyvönen ehdottaa konsensusta:

“Parasta olisi ryhtyä yhteistuumin kehittämään aluetta juuri julkistetun hybridimallin mukaisesti. Kyse ei ole JOKO asuntoja TAI ilmailua, sillä sekä että on täysin mahdollista.”

Suomen ylivoimaisesti suurin kuntalaisaloite

Sunnuntaina 1.8.2021 aloite oli kerännyt 31284  kannatusta. Aloitteen vireillepanijat Frank Töölö (myös Lex Malmi -kansalaisaloitteen vireillepanija) ja Timo Hyvönen (Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja) luovuttivat aktiivien keräämät kannatuslistat Helsingin kaupungin kirjaamoon ja lähettivät oikeusministeriön aloitepalvelussa kerätyt nimet sähköisesti kaupungin käsiteltäviksi. Aloitteen kolmas vireillepanija ylipormestari Raimo Ilaskivi ei päässyt paikalle perhesyistä.

Lisää aiheesta

MALMIN LENTOASEMAA TUHOTAAN VAARANTAMISKIELLON VASTAISESTI

MALMIN LENTOASEMA VIHITTIIN KÄYTTÖÖN 80 VUOTTA SITTEN – UUTUUSKIRJA AVAA HISTORIAA

MALMIN LENTOKENTÄN MERKITYS SUOMEN ILMAILULLE