Malmin lentokentän tulevaisuuskuvio revittiin uudelleen auki: suojeluesitys palautettiin ELY-keskukselle

Malmi - Helsingin lentoasema

Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) on tänään hyväksynyt Malmin lentoaseman suojeluesityksen hylkäämisestä tehdyn valituksen ja palauttanut asian ELY-keskukseen uudelleen valmistelua varten.

Malmin lentoaseman kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö esitettiin vuonna 2015 suojeltavaksi rakennusperintölain nojalla. Suomen ylin asiantuntijaorganisaatio Museovirasto edellytti lausunnossaan koko lentokenttäalueen suojelua.

Myös ELY-keskus totesi alueen kiistattoman arvon. ELY ei kuitenkaan määrännyt aluetta suojeltavaksi, perusteluna Helsingin kaupungin lupaus suojella alueen ominaispiirteet asemakaavalla.

Suojeluesityksen tehnyt Malmin lentoaseman ystävät ry valitti heinäkuussa 2018 asiasta ympäristöministeriöön, sillä hylkäyksen perustelut olivat kestämättömiä. Ympäristöministeriön virkamiehet ovat todenneet ELY-keskuksen päätöksessä vakavia puutteita. Kaupungin esittämissä suunnitelmissa suojelu ei toteudu, vaan taloudelliset arvot on asetettu Malmin lentoaseman ainutlaatuisten kulttuuriarvojen edelle.

Kentälle vuonna 2017 asetettu vaarantamiskielto pysyy myös voimassa.

Ympäristöministeriö perustelee päätöstä näin:

Päätös palautettiin, sillä siitä ei käy riittävästi ilmi, miten ELY-keskus on päätöstä tehdessään soveltanut lakia rakennusperinnön suojelemisesta.

Päätöksen riittävä perustelu on tärkeää, sillä rakennussuojeluasiat ratkaistaan kokonaisharkinnan perusteella. Siinä otetaan huomioon oikeudellisten seikkojen lisäksi muun muassa yleisen ja yksityisen edun kannalta olennaiset olosuhteet.

Valtakunnallisesti merkittävä kohde voidaan suojella asemakaavalla tai lailla rakennusperinnön suojelemisesta. ELY-keskus ei perustellut päätöstään molempien mahdollisuuksien kannalta. ELY-keskus ei myöskään esittänyt arviota tiedossaan olleiden kaavoitusratkaisujen valossa.

Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen on helpottunut ja onnellinen.

”Keskustelu Malmin lentoaseman tulevaisuudesta palaa nyt lähtöruutuun, ja asia on nyt täysin avoin. Vaarantamiskielto turvaa rakennukset ja ympäristön, ja toivomme kaupungin nyt sallivan kulttuuriympäristöön oleellisesti kuuluvan ilmailutoiminnan jatkuvan tilanteen näin muututtua.”

Suojelun eteneminen avaa hyvän mahdollisuuden lähteä kehittämään lentoasemasta Suomen älykkään ilmailun kehityskeskusta. Sijainti pääkaupungissa on selkeä etu kansainvälisessä kilpailussa, ja Malmista voi tulla merkittävä kevyen lentoliikenteen hubi.

”Malmi on parhaiten säilynyt toista maailmansotaa edeltävän ajan lentoasema. Suojelun myötä Malmista voi tulla merkittävä kulttuurikohde ja jopa maailman ensimmäinen vain sähköisen matkustajaliikenteen kenttä. Lentotekniikan nopea kehitys edellyttää ja mahdollistaa lentoasemalle merkittävän position tulevaisuuden älykkäässä liikkumisessa ja lentokoulutuksessa” toteaa Timo Hyvönen.

Liikennemääriltään Malmin lentoasema on edelleen Suomen toiseksi vilkkain. Finavian poistuttua vuoden 2016 lopulla on toiminta pysynyt samalla tasolla, ja vuonna 2018 kentältä tehtiin 38 397 operaatiota, joista suurin osa lentokoulutusta ammattilaisille ja harrastajille. Suomalaisen lentokoulutuksen mahdollisuuksien turvaaminen korostuu entisestään, kun valtion omistama lentokoulu Patria siirtää toimintansa Tampereen Pirkkalasta Espanjaan.

Helsingin kaupunki on pyrkinyt valjastamaan kentän asuntorakentamiselle jo vuosikymmenten ajan helsinkiläisten vastustuksesta huolimatta. Suunnitelmista on menossa lukuisia valitusprosesseja, ja viime aikoina julkisuudessa esitetyt uudet tiedot rakentamisen vaaroista ja ympäristövaikutuksista edellyttävät myös kaupungilta uudelleenharkintaa ja -laskentaa.

Lisätietoja: www.malmiairport.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *