Puolustusvoimat jatkaa droonien ja miehitettyjen ilma-alusten yhteistoiminnan tutkimusta

Royal Air Forcen MQ-9 Reaper laskeutuu Kandaharin lentokentälle Afganistanissa. Yksi sen ilmasta maahan -ohjuksista on laukaistu lennolla. Kuva: Crown Copyright 2016. Siivet 4/2016.
Royal Air Forcen MQ-9 Reaper laskeutuu Kandaharin lentokentälle Afganistanissa. Yksi sen ilmasta maahan -ohjuksista on laukaistu lennolla. Kuva: Crown Copyright 2016. Siivet 4/2016.

Puolustusvoimat jatkaa miehittämättömien ja miehitettyjen ilma-alusten yhteistoiminnan tutkimusta yhteistyössä Saksan kanssa osana maiden välistä Manned-Unmanned Teaming (MUM-T) -tutkimusprojektia.

Suomen ja Saksan puolustushallintojen johtamaan tutkimukseen osallistuu teollisuusyrityksiä molemmista maista. Suomen osuus tutkimuksesta keskittyy ihmisen ja koneen väliseen yhteistoimintaan sekä johtamisyhteyksien varmistamiseen ja on lavetista ja järjestelmistä riippumaton.

Tutkimukseen liittyviä lentotestejä järjestetään Rovajärvellä ja Kemijärvellä 12.-17.6.2022. Puolustusvoimien johtamat testit järjestetään Saksan asevoimien kanssa. Kesäkuun lentotesti on jatkoa vuoden 2021 elokuussa järjestetyille testeille, ja sillä valmistellaan 15.-19.8.2022 toteutettavaa laajempaa demonstraatiota.

Tutkimusyhteistyö lisää Puolustusvoimien ymmärrystä miehittämättömän ilmailun kehityksestä ja antaa mahdollisuuden kokeilla ja arvioida miehittämättömien ja miehitettyjen ilma-alusten yhteistoimintaa suomalaisissa olosuhteissa. Suomalaisen teollisuuden osallistuminen testeihin vahvistaa kansallista osaamista ja hyödyttää myös muuta Puolustusvoimien tutkimus- ja kehitystoimintaa.

Miehitettyjen ja miehittämättömien järjestelmien yhteistoiminnalla voidaan muun muassa parantaa tilannekuvaa, pienentää uhkaa omille joukoille, vähentää väsymyksestä ja stressistä johtuvia virhearviointeja sekä parantaa sotilaallista suorituskykyä tilanteissa, joissa ihmisen reagointinopeus ei ole riittävä.

Aseteknologian kehitys, sodankuvan muutos ja puolustusratkaisujen pitkät kehitysajat edellyttävät Puolustusvoimien ottavan etupainoisesti haltuun myös sellaisia teknologioita, jotka näkyvät taistelukentällä vasta vuosikymmenien päästä. Tällä hetkellä arvioidaan, että ihmisen johtamilla konejoukoilla kyetään tukemaan ilmaoperaatioita 2030-luvulta alkaen.

Osallistuminen MUM-T -projektiin on osa pitkäjänteistä työtä, jolla Puolustusvoimat kehittää osaamistaan muun muassa miehittämättömiin järjestelmiin, niiden torjuntaan sekä tiedonsiirtoon liittyvissä teknologioissa. Tätä työtä on tehty myös kumppanimaiden kanssa: esimerkiksi kevään 2019 Bold Quest -harjoituksessa Sodankylässä, jossa kehitettiin ja testattiin erilaisten tiedustelu- ja tulenkäyttöjärjestelmien teknistä yhteensopivuutta.