Pyhtään Helsinki-East-lentokenttäprojekti myötätuulessa

Pyhtään lentokenttä - Helsinki-East Aerodrome

Pyhtäälle suunniteltu uusi lentopaikka, Helsinki-East, on hyvässä myötätuulessa. Pyhtään kunnan viimeaikaiset päätökset lentokentän alueen kaavoituksesta ja kalustosuojien rakennusluvista saivat heti vastakaikua ilmaliikenteen toimialalla, kun Helsingin sähkölentokoneyhdistys ry päätti tulla mukaan Helsinki-East Aerdromeen. Lisäksi professori Jorma Mäntysen selvitystyö on vahvistanut Pyhtään lentopaikan visiota

Pyhtään kunnanvaltuusto teki yksimielisen päätöksen 27.4.2020 kokouksessaan hyväksyä Kirkonkylän osayleiskaavan. Osayleiskaava pitää sisällään tulevaisuuden ilmaliikenteen ja -teknologioiden kehitysalustan, 300 hehtaarin kokoisen Helsinki-East Aerodromen.

”Pidän kunnan päätöstä yhtenä merkittävimmistä päätöksistä tälle valtuustokaudelle. Sähkölentokoneyhdistyksen mukaantulo kertoo siitä, että visiomme vetää puoleensa. Kunnan intresseissä on kaavoituksella mahdollistaa olemassa olevan lentokentän synnyttämä uusi kysyntä erilaisten uusien teknologioiden testaamiselle ja kehittämiselle (esim. dronet, autonomiset ajoneuvot ja tulevaisuuden ilmailun ratkaisut). Luvat saanut lentopaikka sekä nyt kaavoitettavien uusien teknologioiden testialue-, palveluiden ja teollisuuden aluevaraukset yhdessä luovat kokonaisuuden, joka synnyttää Suomeen kokonaan uutta toimialaa”, kertoo kunnanjohtaja Jouni Eho.

Helsinki-East Aerodrome on tulevaisuuden lentokenttä, jonka ydinajatus on luoda kansallisesti merkittävää uutta liiketoimintaa ja toimia Pohjois-Euroopan mittakaavassa toimialansa johtavana toiminta- ja tuotekehitysalustana. Konkreettinen esimerkki tästä on satelliittipaikannukseen liittyvät mittarilähestymismenetelmät, jotka otetaan Suomessa ensimmäisenä käyttöön.

Helsingin sähkölentokoneyhdistys ry mukaan kehittämään sähköistä ilmailua Pyhtäällä

Helsingin sähkölentokoneyhdistys ry on vuonna 2017 perustettu yhdistys, joka toimii edelläkävijänä sähköisessä ilmailussa kooten ja kehittäen osaamista esimerkiksi turvallisen sähkölentämisen menetelmiä ja koulutussuunnitelmia yhteistyössä viranomaisten ja muiden ilmailun osaajien kanssa. Yhdistyksen kevätkokous teki päätöksen mukaantulosta Helsinki-East Aerodromeen, koska yhdistys haluaa vahvasti olla mukana Pyhtään kentän ympärille muodostuvassa sähköisen ilmailun kehitysverkostossa kehittämässä tätä tulevaisuuden teknologiaa eteenpäin.

”Haluamme olla vauhdittamassa sähköisen ilmailun kehitystä Suomessa”, perustelee päätöstä Helsingin sähkölentokoneyhdistyksen puheenjohtaja Janne Vasama.

WSP Finland Oy:n professori Jorma Mäntynen johtamaan selvitystyötä

Kehittämisyhtiö Cursor Oy on käynnistänyt selvitystyön, jonka ensisijaisena tavoitteena on saada uutta elinkeinotoimintaa Kymenlaaksoon ja Pyhtäälle tulevaisuuden ilmailuteknologioihin, erityisesti ilmailun sähköistymiseen (dronet ja sähkökäyttöiset lentokoneet) liittyen. Tätä selvitystyötä johtamaan on valittu WSP Finland Oy:n johtaja, professori Jorma Mäntynen.

”Pyhtäällä käynnistynyt ilmaliikenteen teknologian ja toimintamallien kehityshanke on ainutlaatuista Suomessa. Juuri nyt on uuden kehittämisen aika, kun koronakriisi laittaa ilmaliikenteen monelta osin uusiksi. Suomenlahden rannikolla on vapaata ilmatilaa uuden teknologian testaamiseen. Sijainti on erinomainen lähellä pääkaupunkiseutua ja Kaakkois-Suomen elinkeinoelämää. Sähköinen lentäminen ja uusimman teknologian sovellukset lentokentillä voivat avata uuden tulevaisuuden Suomen ilmaliikenteelle, joka ei näytä parhaalla tavalla palvelevan elinkeinoelämää vanhoilla toimintamalleilla,” toteaa professori Jorma Mäntynen.

Selvityksen tulokset on määrä julkaista elokuussa ensimmäisen Tech Runway -tulevaisuuden ilmailualan ammattitapahtuman yhteydessä Helsinki-East Aerodrome -lentopaikalla Pyhtäällä.