Pyhtään kunta havittelee HX-hävittäjähankinnasta vauhtia lentokenttänsä kehittämiseen

Pyhtään lentokenttä - Helsinki-East Aerodrome

Pyhtään lentokenttä ja Helsinki-East Aerodrome -teknologiapuisto esittäytyvät Yhdysvalloissa teknologiayrityksille. Tavoite on haalia alueelle HX-hävittäjähankkeeseen liittyvää toimintaa.

Business Finland ja Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry järjestävät suomalaisille yrityksille ja tutkimusorganisaatioille tapaamismahdollisuuksia hävittäjätarjouksessa mukana olevien maiden kanssa. Helmikuun lopussa Yhdysvaltoihin suuntaavalle matkalle osallistuvat myös Pyhtäälle kehitteillä olevan Helsinki-East Aerodrome -teknologiapuiston edustajat, jotka pääsevät tapaamaan ja luomaan suhteita yhdysvaltalaisiin puolustusteollisuuden toimijoihin Washington DC:ssä.

– Hävittäjähankintaan liittyvä teollisen yhteistyön ohjelma on juuri sellainen mahdollisuus, jota varten olemme määrätietoisesti rakentaneet Pyhtään kentän visiota. Helsinki-East Aerodromesta kehitetään tulevaisuuden ilmailuteknologian kehitysalusta, joka varmasti kiinnostaa myös kansainvälisiä puolustus- ja ilmailuteollisuuden toimijoita. Lähdemme Yhdysvaltoihin kertomaan näytöistämme, suunnitelmistamme ja luomaan kontakteja tulevaisuuden yhteistyökumppaneiden kanssa, kertoo kunnanjohtaja Jouni Eho.

HX-hankkeen teollisen yhteistyön osa-alueita ovat mys droonit ja autonomiset järjestelmät, jotka ovat keskeinen osa Helsinki-East Aerodome -teknologiapuiston visiota Pyhtäällä. Pyhtäällä on jo nyt näyttöä siitä, että kenttä kiinnostaa kansainvälisiä droone-alan toimijoita. Muun muassa viime kesänä Pyhtäällä järjestettiin ainutlaatuinen GOF-U SPACE -hankkeen koelento, jossa samassa ilmatilassa testattiin sekä miehitetyn että miehittämättömän liikenteen yhteensovittamista sekä lennonjohtojärjestelmiä.

Business Finland ja hävittäjähankinnan teollisen yhteistyön ohjelma (HXIP)

Suomi korvaa Hornet-hävittäjät vuoteen 2030 mennessä. Hankintaan kuuluu teollisen yhteistyön velvoite, jossa voittanut hävittäjätarjoaja ja sen kumppanit tekevät yhteistyötä suomalaisten toimijoiden kanssa 30 prosentilla hankintahinnasta. Yhteistyön kokonaisarvo on yhteensä noin 2-3 miljardia euroa.

Teollisen yhteistyön tavoitteena on kansallisen turvallisuuden kannalta kriittisten teknologioiden, esimerkiksi puolustus-, turvallisuus- ja ICT-alan, osaamisen kasvattaminen Suomessa. HX-hävittäjätarjoajia ovat Boeing, BAES, Dassault, Lockheed Martin sekä Saab.

Osallistuminen HX-hävittäjähankkeen teolliseen yhteistyöhön tuo suomalaisille yrityksille ja tutkimusorganisaatioille uusia kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia. Tällaisen miljardiluokan teollisen yhteistyön mahdollisuus tulee eteen vain noin kerran 30 vuodessa. Osallistuminen vahvistaa myös valittujen projektikumppaneiden ja Suomen osaamista sekä valmiuksia kansallisen turvallisuuden kannalta kriittisissä teknologioissa.

Lentokentän kaavoitus etenemässä Pyhtäällä hyväksymisvaiheeseen keväällä

Pyhtään kunta on kaavoittamassa lentokenttäaluetta osana Kirkonkylän osayleiskaavaa. Osayleiskaava on tarkoitus viedä hyväksyttäväksi Pyhtään kunnanvaltuustoon vielä tämän kevään aikana.

Kunnan kaavoitus lähtee siitä, että se mahdollistaa Helsinki-East Aerodrome kehitysalustan kehittämisen vaiheittain seuraavien vuosien aikana. Uskomme, että 300 hehtaarin kokonaisuus luo uutta työllisyyttä, osaamista ja liiketoimintamahdollisuuksia myös kansainvälisille toimijoille, lisää Jouni Eho.