Pyhtään lentopaikkaa vastustavat valitukset hylättiin hallinto-oikeudessa

Pyhtään lentokenttä - Helsinki-East Aerodrome

Itä-Suomen hallinto-oikeus on pääosin hylännyt Pyhtään kirkonkylän osayleiskaavaa koskevasta päätöksenteosta tehdyt valitukset. Hallinto-oikeus kuitenkin kumosi osayleiskaavan yleisen määräyksen, jonka mukaan lentoliikennealueelle voisi myöntää rakennuslupia pelkästään yleiskaavan perusteella.

Osayleiskaavasta olivat valittaneet Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Luonnollisesti Pyhtää ry.

Kunnanjohtaja Jouni Eho on tyytyväinen hallinto-oikeuden päätökseen ja toteaa hallinto-oikeuden ratkaisun olevan linjassa muiden Pyhtään lentopaikkaa koskevien päätösten kanssa. Eho vetoaakin nyt, että lentopaikkaa vastustava yhdistys ottaisi eri oikeusistuimien ratkaisut huomioon.

”Lentopaikan luvat ovat kunnossa, ja Pyhtään kunta tulee pikimmiten käsittelemään korkeimman hallinto-oikeuden jo aiemmin edellyttämän suunnittelutarveratkaisun lentopaikan kalustohallien rakennuslupien myöntämiseksi. Valitustehtailua on vaikea nähdä muuna kuin jatkuvana kiusantekona laillista elinkeinotoimintaa kohtaan”, Eho kommentoi.

ELY-keskuksen osalta valitus kohdistui muun muassa riittämättömään ympäristövaikutusten ja meluvaikutusten arviointiin, missä hallinto-oikeus ei nähnyt ongelmia. Sen sijaan hallinto-oikeus kumosi osayleiskaavan yleisen määräyksen, joka olisi mahdollistanut rakennuslupien myöntämisen suoraan yleiskaavan perusteella.

Pyhtäälle suunnitellaan lentopaikkaa elinkeinoelämän käyttöön. Uusi kenttä on hyvien liikenneyhteyksien varrella ja suoraan Helsingistä saapuvan moottoritien lähellä.

Lisätietoja: https://pyhtaa.fi/fi/pyhtaan-lentopaikka-kysymyksia-ja-vastauksia

Lisää aiheesta

Pyhtään Helsinki-East-lentokenttäprojekti myötätuulessa