Saab tarjoaa Gripeniä tosissaan Kanadalle

Ruotsin Ilmavoimien ensimmäinen Gripen E -hävittäjä, 6002. Kuva: Saab.

Saab myy Gripen E –hävittäjäänsä aktiivisesti maailmalla. Suomen HX-hankkeen lisäksi kone on tarjolla myös Kanadan uudeksi hävittäjäksi vanhentuvien Hornetien tilalle. Saab osallistuu Kanadan Future Fighter Capability Project (FFCP) -hävittäjätarjouskilpailuun Gripen for Canada Team -ilmailualan yhteenliittymän voimin.

Gripen-tiimiin kuuluvat Saabin lisäksi myös kanadalaiset ilmailualan yritykset IMP Aerospace & Defence, CAE, Peraton Canada ja GE Aviation.

Saab tarjoaa Gripen E -mallia tarjouskilpailussa Kanadan 88 uudesta hävittäjästä, joilla on tarkoitus korvata nykyinen CF-18 Hornet -hävittäjäkalusto. Kanadan tarjouspyynnössä edellytetään, että toimittajayhtiöt pystyvät tarjoamaan laadukkaita teollisia ja teknologisia etuja.

Saabin tarjous Kanadan hallitukselle sisältää muun muassa työpaikkoja ja teknologiasiirtoja, jotka tarjoavat Kanadan teollisuudelle taloudellista lisäarvoa ja osaamisen kehittämistä koko maan laajuisesti.

Tämänpäiväinen ilmoitus on ensimmäinen askel kohti tämän tarjouksen toteutumista yhdessä ”Gripen for Canada Team” -yhteenliittymän (IMP Aerospace & Defence, CAE, Peraton Canada ja GE Aviation) kanssa.

”Viimeisten kahden vuoden ajan Saab ja Ruotsin hallitus ovat olleet mielenkiinnolla mukana Kanadan avoimessa ja läpinäkyvässä tarjouskilpailussa, jonka tavoitteena on maan hävittäjäkaluston uusiminen. Tänään voimme tyytyväisinä esitellä ”Gripen for Canada Team” -yhteenliittymän. Olemme koonneet yhteen dynaamisen joukon eri osa-alueita edustavia johtavia kanadalaisia ilmailualan yrityksiä, jotka voivat tarjota parhaan mahdollisen ratkaisun Kanadan tulevaksi hävittäjäksi”, kertoo Saab Aeronautics -liiketoiminta-alueen johtaja Jonas Hjelm.

”Saab on sitoutunut ylläpitämään Kanadan kanssa pitkäaikaisia yhteistyösuhteita, jotka tuottavat kanadalaisille huomattavan määrän korkean koulutustason pysyviä työpaikkoa sekä kotimaisissa että kansainvälisissä toimitusketjuissa.”

IMP Aerospace & Defence vastaa Kanadan Gripen-kaluston kotimaisesta tuotannosta ja huoltotoiminnasta kaluston koko elinkaaren ajan. CAE tarjoaa koulutukseen ja tehtävädatajärjestelmään liittyvät ratkaisut, ja Peraton Canada vastaa avioniikka- ja koelaitteiston komponenttien ylläpidosta, korjaamisesta ja huollosta sekä materiaalihallinnosta. GE Aviation toimittaa kanadalaisten hävittäjien moottorit ja vastaa niiden ylläpidosta.

Saabin mukaan Gripen -hävittäjä ”täyttää kaikki Kanadan puolustuksen asettamat erityisvaatimukset ja tarjoaa poikkeuksellisen suorituskyvyn, varman päivitettävyyden tulevaisuuden tarpeisiin sekä NATO-yhteensopivuuden.”