Saksa ostaa 38 uutta Eurofighteria

Saksan ilmavoimat jatkaa Eurofighter-kalustonsa modernisointia. Eurofighter GmbH, NETMA (NATO Eurofighter and Tornado Management Agency) ja Airbus ovat allekirjoittaneet ns. Quadriga-sopimuksen, jolla Saksa ostaa 38 uutta Eurofighteria.

Uusilla koneilla korvataan Saksan ilmavoimien ensimmäisen tuotantoerän (Tranche 1) koneet. Uudet koneet varustetaan aktiivisella elektronisesti keilaavalla tutkajärjestelmällä (AESA), viimeisen tuotantoerän (Tranche 4) ohjelmistopäivityksin sekä monitoimirooliin tarvittavalla vaikuttamiskyvyllä ilma- ja maakohteisiin. Uudet koneet tulevat olemaan käytössä vähintään vuoteen 2060 saakka ja uudet tekniset ominaisuudet integroituvat tulevaan Euroopan ilmataistelujärjestelmään (FCAS). Tilaus tekee Saksasta Eurofighterin tilausmäärältään suurimman maan Euroopan suurimmassa puolustusohjelmassa.

Uusista koneista 30 on yksipaikkaisia ja kahdeksan kaksipaikkaisia. Kolme koneista varustetaan ylimääräisillä testausjärjestelmillä (Instrumented Test Aircraft), joita hyödynnetään Eurofighter-ohjelman kehittämisessä.

Saksan tilaus varmistaa Eurofighterin tuotannon vuoteen 2030 saakka ja tulee strategisesti tärkeänä ajankohtana. Parhaillaan odotetaan Espanjan Eurofighter-tilausta vanhentuneiden F-18-koneiden korvaamiseksi. Lisäksi Sveitsissä ja Suomessa tehdään hankintapäätökset uusista hävittäjistä vuonna 2021. Sveitsiin tullaan tarjoamaan Saksan tilausta vastaavaa kokoonpanoa.

Eurofighter on kehittynyt monitoimihävittäjä, joka pystyy suorittamaan erilaisia ilmasta ilmaan -, ilmasta maahan -, elektronisen sodankäynnin ja tiedustelutehtäviä.

Eurofighter on ehdolla Suomen uudeksi monitoimihävittäjäksi HX-hankkeessa.