Sulkeminen uhkaa Enontekiön lentoasemaa

Kuva: Finavia

Finavia puntaroi parhaillaan Enontekiön lentoaseman tulevaisuutta. Ongelmia näet riittää, muun muassa siksi, että kiitotie- ja terminaali-infrastruktuuri on elinkaarensa lopussa. Säännöllinen reittiliikennekin on loppunut jo kaksi vuotta sitten. Lentojen kysynnän ja tarjonnan loppuminen on asettanut kentän talouden ja toimintaedellytykset hyvin vaikeaan tilanteeseen.

Finavia ei ole onnistunut löytämään ratkaisua tarvittavan peruskorjausinvestoinnin toteuttamiseksi, joten yhtiö harkitsee Enontekiön lentoaseman sulkemista. Haussa on kuitenkin  myös vaihtoehtoja, jotta Enontekiöön päästäisiin jatkossakin lentoteitse.

– Hyvien yhteyksien ja matkailun edistäminen ovat Finavian strategian keskiössä, joten Enontekiön lentoaseman tilanne on hyvin valitettava. Koronakriisi on entisestään heikentänyt meidän mahdollisuuksiamme investoida Enontekiön lentoasemaan, ja joudumme harkitsemaan lentokentän sulkemista. Mitään päätöksiä ei kuitenkaan vielä ole tehty, sanoo Finavian toimitusjohtaja Kimmo Mäki.

– Teemme parhaamme, että Enontekiön yhteydet voitaisiin taata jatkossakin ja olemme jo käyneet keskusteluja Enontekiön kunnan ja sidosryhmien kanssa. Esillä on ollut muutama vaihtoehto, joilla Enontekiön saavutettavuuden voisi varmistaa, Mäki jatkaa.

Mäki painottaa, että Finavia on halunnut ottaa asian esille avoimesti muun muassa Enontekiön kunnan kanssa, jotta karu tilanne olisi kaikkien tiedossa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja jotta ratkaisuja voidaan miettiä yhdessä.

Yhtenä etenemisvaihtoehtona kentän toiminnan jatkuvuuden varmistamiselle on löytää lentokentälle uusi omistaja ja operaattori. Finavia on luonnollisesti valmis tukemaan mahdollista uutta omistajaa toimintojen haltuunotossa.

Taustaa Enontekiön lentoaseman tilanteesta

Enontekiön lentoaseman kiitotie ja terminaalirakennukset ovat elinkaarensa lopussa. Niiden käyttäminen alkaa lentoturvallisuussyistä olla kriittistä. Lentojen kysynnän ja tarjonnan loputtua peruskorjausinvestointiin ei ole edellytyksiä, minkä vuoksi Finavia joutuu harkitsemaan kentän sulkemista.

Lentokentän elinvoimaisuuden tärkein tekijä on sinne suuntautuva säännöllinen reittiliikenne. Sesonkiluonteinen ja ilman säännöllisiä aikatauluja toimiva charter-liikenne ei takaa lentoasemalle riittävää matkustajavirtaa investointien tekemiseksi. Lentoasema on elinvoimainen, kun lentoyhtiöt ja matkustajat sitä käyttävät.

Enontekiön lentoasemalla oli vuonna 2019 vajaat 28 000 matkustajaa, joka on noin kaksi prosenttia Lapin lentolentoasemien matkustajamäärästä. Lentoliikenne on keskittynyt valtaosin muutamalle talvikuukaudelle. Enontekiön lentoasema on ollut suljettuna suurimman osan vuodesta. Koronakriisi tekee tulevien vuosien kysynnän arvioimisesta entistäkin epävarmempaa.

Finavialla on takanaan mittava Lapin lentoasemien kehitysohjelma, johon tänä vuonna tehdään vielä lisäinvestointi Kittilän lentoaseman osalta. Kehitysohjelman avulla varmistetaan Lapin elinkeinoelämän ja matkailun tarvitsema infrastruktuuri. Lisäksi parhaillaan käynnissä on Helsinki-Vantaan lentoaseman laajentaminen. Molempien investointiohjelmien tavoitteena on parantaa suomalaisten yhteyksiä ympäri maailmaa ja pitää huolta Suomen saavutettavuudesta myös matkailun näkökulmasta. Yhtiöllä on jo nyt isot velat, ja tulorahoituksen tilannetta heikentävät maailman talouden yleisten kehitysnäkymien heikentyminen ja koronavirus.

Enontekiön lentoaseman vaatimat peruskorjausinvestoinnit voisivat alustavien laskelmien mukaan nousta jopa 15 miljoonaa euroon, eikä Finavialla ole edellytyksiä toteuttaa niitä tässä tilanteessa.