Suomen Ilmailumuseo on nyt valtakunnallinen ilmailun vastuumuseo

DC-3 / Karair. Kuva: Suomen ilmailumuseo.
DC-3 / Karair. Kuva: Suomen ilmailumuseo.

Opetus- ja kulttuuriministeriö uudisti viime vuona erikoismuseojärjestelmän sekä maakunta- ja aluetaidemuseojärjestelmän, jonka myötä myös Suomen Ilmailumuseon asema muuttui. Suomen Ilmailumuseo on ollut valtakunnallinen erikoismuseo vuodesta 1997 lähtien. Vastedes se on ilmailun valtakunnallinen vastuumuseo.

Valtakunnallisia vastuumuseoita on yhteensä 17, joihin lukeutuu viisi Trafiikki-museota. Niiden toimialat kattavat maalla, raiteilla, merellä ja ilmassa tapahtuvan liikenteen. Viides museo on Tekniikan museo, jonka vastuualaa ovat teollisuuden ja tekniikan osaaminen ja innovaatiot.

Ministeriö arvioi neljän vuoden välein, täyttääkö vastuumuseoksi hyväksytty museo edelleen valtionosuuden edellytykset ja onko se huolehtinut vastuumuseon lakisääteisistä tehtävistä.

Tämän vuoden alussa uudistetussa museolaissa on tarkasteltu uudella tapaa museoiden tavoitteita, toiminnan tarkoitusta ja valtionosuuden eli rahoituksen edellytyksiä. Valtionosuuden rahoitusjärjestelmä pohjautuu henkilötyövuosiin, joiden toteutumista arvioi Museovirasto. Museovirasto arvioi myös museon pitkäjänteisten tehtävien toteutumista. Keväällä 2019 Museovirasto katsoi lausunnossaan, että Suomen Ilmailumuseon julkinen rahoitus on riittämättömällä tasolla.

Ilmailumuseo saikin hyvän korotuksen sekä henkilömitoitukseen että kokonaisrahoitukseen. Museonjohtaja Pia Illikainen on ymmärrettävästi ilahtunut mitoituksen tarkastamisesta.

”Tästä olemme puhuneet pitkään. Näyttää siltä, että Ilmailumuseon tehtäväkentän laajuus on ymmärretty ja museolain uudistus vaikuttaa toivottuun suuntaan. Museon saama korotus mahdollistaa sen, että valtakunnallisen vastuumuseon tehtäviin pysytään vastaamaan aiempaa paremmin”, sanoo Illikainen.

Valtion tuen lisäksi julkista rahoitusta museoille tulee kunnilta. Valtakunnalliset museot tuottavat tietenkin myös alueellisesti merkittäviä palveluja kulttuurin, opetuksen ja jopa sosiaalitoimen aloille. Esimerkiksi Suomen Ilmailumuseo tuottaa kulttuuri- ja matkailupalvelujen lisäksi Vantaan seudun varhaiskasvatukselle ja oppilaitoksille helposti saavutettavia, mielenkiintoisia oppimismahdollisuuksia ja lähialueiden vapaaehtoisille tekemisen paikkoja.

Museot tuottavat paljon hyvää ympäristöönsä. Ne lisäävät sosiaalista pääomaa ja hyvinvointia, ja talouden näkökulmasta ne ovat todellinen piristysruiske. Esimerkiksi Suomen Ilmailumuseo tuottaa laskelmien mukaan yli kahden miljoonan euron edestä hyötyjä aluetaloudelle vuosittain. Museoiden itsensä kassassa hyödyt eivät kuitenkaan näy, vaan edistävät muiden toimijoiden kassavirtoja. Siksi julkinen tuki on museoille jatkossakin reilua ja museotoiminnan kehittämisen kannalta tärkeää.

Lisätietoja: https://ilmailumuseo.fi/