Suomi hankkii uuden korkeatorjuntakyvyn

Ilmatorjuntavertailu - Puolustusvoimat
Ilmatorjuntavertailu - Puolustusvoimat

Suomi hankkii korkeatorjuntakyvyn Israelista, mihin Siivet-lehden numerossa 6/2020 ollut grafiikkammekin vihjasi. Spyder LR on Rafaelin ja Barak LRAD IAI:n järjestelmä.

Puolustusministeriön tiedote 5.3.2022:

Puolustusministeri Antti Kaikkonen on tehnyt päätöksen, jonka mukaan neuvotteluja ilmatorjunnan korkeatorjuntakyvyn kehittämiseksi jatketaan kahden yrityksen kanssa.

Puolustusvoimien logistiikkalaitos lähetti korkeatorjunnan tarjouspyynnöt vuoden 2020 lokakuussa viidelle yritykselle: Diehl Defencelle (Saksa), Israel Aerospace Industriesille (Israel), Kongsberg Defence & Aerospace AS:lle (Norja), MBDA:lle (Iso-Britannia) ja Rafael Advanced Systemsille (Israel). Ilmatorjunnan korkeatorjuntakykyä kehittävän hankkeen ensimmäinen neuvottelukierros päättyi alustavien tarjousten vastaanottamiseen marraskuussa 2021 ja niiden perusteella tehtyyn arviointiin, jossa painotettiin erityisesti tarjottujen ilmatorjuntaohjusjärjestelmien suorituskykyä. Neuvotteluita jatketaan arvioinnin perusteella kahden yrityksen: Israel Aerospace Industriesin sekä Rafael Advanced Systemsin kanssa.

Tavoitteena on, että hankintapäätös valitusta järjestelmästä tehdään alkuvuodesta 2023.