Suomi valitsi uuden ilmatorjuntajärjestelmän: taivaita suojaa David’s Sling

David's Sling -ilmatorjuntajärjestelmä laukaisee Stunner-ohjuksen. Kuva: United States Missile Defense Agency / Wikimedia Commons

Suomen Ilmatorjunnan korkeatorjuntakyvyn uudeksi järjestelmäksi on valittu David´s Sling. Ilmatorjunnan korkeatorjuntakyky paranee ja ulottuvuus kasvaa uuden järjestelmän myötä. Puolustusministeri Antti Kaikkonen on valtuuttanut Puolustusvoimat hankkimaan ilmatorjunnan korkeatorjuntakyvyn järjestelmäksi Israelin puolustusministeriön David´s Sling -ohjusjärjestelmän, jonka toimittaa Rafael Advanced Defense Systems.

Järjestelmän avulla rakennetaan ilmatorjunnalle nykyistä parempi korkeatorjuntakyky ja kasvatetaan merkittävästi ilmatorjunnan ulottuvuutta. Hankittava suorituskyky on osa ilmapuolustuksen kokonaisuutta.

Järjestelmän korkeusulottuvuuden vähimmäisvaatimukseksi asetettiin tarjouspyynnössä 15 kilometriä. Uusi ilmatorjuntaohjusjärjestelmä mahdollistaa torjunnat vaadittavilla korkeusalueilla. Hankittavia osajärjestelmiä ovat ohjuslavetit, tutkat ja ohjukset, lisäksi hankintaan kuuluu järjestelmän integraatiota.

Korkeatorjuntakykyyn tähtäävää hankintaa on valmisteltu ilmatorjunnan korkeatorjuntakykyä kehittävässä hankkeessa vuodesta 2017 alkaen. Tarjouspyynnöt lähetettiin viidelle yritykselle vuonna 2020 ja vuonna 2022 toiselle neuvottelukierrokselle näistä valittiin Barak-MX ja David´s Sling -järjestelmät. Lopullisten tarjousten evaluoinnin jälkeen Puolustusvoimat esitti hankittavaksi David´s Sling -järjestelmää.

– Hankittava järjestelmä on moderni, erittäin suorituskykyinen ja tiukat vaatimuksemme täyttävä ohjusjärjestelmä. Se soveltuu erinomaisesti Suomen ilmapuolustuksen tarpeisiin, mutta tulee olemaan myös täysin Nato-yhteensopiva, toteaa ilmatorjunnan tarkastaja eversti Mikko Mäntynen Maavoimien esikunnasta.

David’s Sling -ilmatorjuntajärjestelmä tuhoaa kohteen koelaukaisussa. Kuva: United States Missile Defense Agency / Wikimedia Commons

David´s Sling

David´s Sling on Israelin ja Yhdysvaltojen puolustushallintojen (Israelin puolustusministeriön Directorate of Defense Research and Development’s (DDR&D), Israeli Missile Defense Organization (IMDO) ja U.S. Missile Defense Agency) yhdessä kehittämä ohjusjärjestelmä. Hankintapäätös sisältää David´s Sling ohjusjärjestelmän päätoimittaja Rafael Advanced Defense Systemsiltä. Päätös sisältää Stunner-ohjuksia, ohjuslavetteja, datalinkkejä ja Elta:n sensoreita. Järjestelmä valmistetaan ja integroidaan israelilaisen Rafaelin ja yhdysvaltalaisen Raytheonin johtamana yhteistyössä kotimaisen teollisuuden kanssa.

– Järjestelmä vahvistaa merkittävästi Suomen ilmapuolustuksen suorituskykyä. Yhdessä käyttöönotettavien F35-hävittäjien ja jo käytössä olevien ilmatorjuntajärjestelmien kanssa Suomen ilmapuolustus on Euroopan mittakaavassa erittäin merkittävä, Ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Juha-Pekka Keränen toteaa.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on noin 316 miljoonaa euroa ja se koostuu pääsopimuksesta sekä välittömästi lunastettavasta optiosta. Lisäksi suorituskyvyn rakentaminen edellyttää yksikkövarustusmateriaalin lisähankintoja myöhemmässä vaiheessa. Rahoitus koostuu vuotuisesta kehittämisohjelmarahoituksesta ja Puolustusvoimille kohdennetusta lisärahoituksesta.

2020-luvun loppupuolella käyttöönotettavaa suorituskykyä käytetään koko Suomen puolustamiseen. Henkilökunnan ja asevelvollisten pääkoulutuspaikkana tulee toimimaan Panssariprikaatissa sijaitseva Helsingin ilmatorjuntarykmentti.

Kuvat: Wikimedia Commons