Uusi dronelaki voimaan vuodenvaihteessa – harrastajalennättäjienkin on rekisteröidyttävä

Kuva: VideoDrone Finland

Koko EU:n kattava droonilennättämisen yhtenäistävä asetus tulee voimaan vuoden viimeisenä päivänä. Jatkossa kaikkien droneja käyttävien, niin harrastajien kuin ammattilaistenkin pitää rekisteröityä, perehtyä dronejen lennättämiseen ja pääsääntöisesti suorittaa koe. Lennätyskäytäntöihin uudistus tuo joitain muutoksia, mutta perusasiat turvalliseen lennättämiseen säilyvät jatkossakin.

Droonilennättäjien on rekisteröidyttävä dronetoimijarekisteriin, aikaisemmin ilmoitusvelvollisuus on koskenut vain ammattilaisia. Rekisteröinnin ulkopuolelle jäävät vain ne droonikäyttäjät, jotka lennättävät alle 250 g painavia kamerattomia tai leluiksi määriteltyjä drooneja. Kaikki kamerallisia drooneja lennättävät kuuluvat rekisteröinnin piiriin.

Kaikkien tulee jatkossa myös perehtyä droonien lennättämistä koskeviin sääntöihin ja pääsääntöisesti suorittaa koe. Tavallisille drooniharrastajille riittää yleensä verkkotentin suorittaminen.

Rekisteröityminen ja mahdollisuus verkkokokeeseen avautuvat vuodenvaihteen tuntumassa. Tarkemmat ohjeet tulevat löytymään Traficomin droneinfo-sivuilta.

Droonitoiminta järjestetään samalla eri kategorioihin, joille tulee erilaiset vaatimukset. Näitä luokkia ovat avoin luokka (open), johon suurin osa harrastajista kuuluu, sekä erityinen (specific) ja sertifioitu (certified) luokat, joita koskevat tiukemmat vaatimukset.

 

Sallittu lentokorkeus jatkossa 120 metriä, myös massarajat muuttuvat

Suurin sallittu lentokorkeus laskee avoimessa luokassa 150 metristä 120 metriin.

Avoimessa luokassa droonien maksimipaino voi olla 25 kg. Luokan sisällä on kolme eri alaluokkaa, joissa määritellään niiden painoa, käyttöaluetta ja koulutusvaatimuksia tarkemmin. Mikäli toiminta ei ole mahdollista avoimessa luokassa, niin toiminnalle pitää hankkia joko erityisen tai sertifioidun luokan toimintalupa. Näiden kahden muun luokan droonitoimintaa varten tulee arvioida mm. toiminnan riskejä, minkä arviointiin saa apuja Traficomin uudesta ilmatilasovelluksesta.

Turvallisen lennättämisen perusteet säilyvät

Uudistuksista huolimatta turvallisen lennättämisen periaatteet säilyvät. Avoimessa luokassa drooniin pitää yhä säilyttää näköyhteys eikä ihmisjoukkojen yllä tai lentokentän läheisyydessä saa lennättää. Tärkeää on myös muistaa yksityisyydensuoja ja kotirauhan noudattaminen.

Siirtymäaika uuden ja vanhan lain välillä koskee vain aikaisemmin rekisteröityneitä sekä kerhoissa lennättäviä

Dronestansa jo aikaisemmin ilmoituksen tehneet, lentotyötä tekevät voivat jatkaa vanhoilla kansallisilla säädöksillä 1.1.2022 asti. Poikkeusluvat pysyvät myös voimassa lupaan kirjatun voimassaolon mukaisesti.

Kerhotoiminnan piirissä harrastavat droonilennättäjät voivat jatkaa kansallisilla säädöksillä 1.1.2023 asti. Kansallisen määräyksen lisäksi kerhossa harrastavan on noudatettava myös oman kerhonsa ohjeita ja sääntöjä, jotta toiminnan voidaan katsoa tapahtuvan kerhotoiminnan puitteissa.

Itsekseen drooneja lennättävien tulee toimia uuden lain mukaan heti sen tultua voimaan vuoden 2021 alussa.

Laissa on myös siirtymäaikoja. Uusien, myynnissä olevien dronejen tulee olla CE-merkittyjä 1.1.2023 mennessä. Tämän jälkeen vanhoja, CE-merkitsemättömiä droneja voi käyttää vain rajatusti.

Lisätietoja: https://www.droneinfo.fi/fi

Lisätietoja: https://eservices.traficom.fi/Ilmatilasovellus/