Valtakunnallinen ilmapuolustusharjoitus Lohtajalla

Suomen ilmavoimilla on kiinteitä kaukovalvontatutkia ja liikuteltavia keskivalvontatutkia, kuvassa KEVA 2010, joiden liikkuvuus on suojausetu, lisäksi ne voidaan ajaa myös sääsuojien radomien sisään. Tutka on sijoitettu Sisu ETP 8x8 -maastokuorma-autolavetille. Kuva: Puolustusvoimat. Siivet 5/2019.

Valtakunnallinen ilmapuolustusharjoitus 1/2020 toteutetaan ampumaharjoituksena Lohtajan ampuma- ja harjoitusalueella. 11.–17.5.2020 välisenä aikana. Harjoituksen tavoitteena on harjaannuttaa ja parantaa varusmiesten ja henkilökunnan osaamista sekä kykyä toimia monipuolisissa ja haastavissa poikkeusolojen ilmapuolustustehtävissä.

Harjoituksessa toteutetaan Karjalan prikaatin ja Meri- ja Ilmavoimien kovapanosammunnat. Harjoituksen kokonaisvahvuus on noin 300 henkilöä. Harjoituksen johtaa ilmatorjunnan tarkastaja, everstiluutnantti Mikko Mäntynen.

Taisteluvaihetta ei tässä harjoituksessa toteuteta koronatilanteen vuoksi. Asevelvollisten ja henkilöstön terveys on tällä hetkellä keskeisin toimintaa ohjaava tekijä Puolustusvoimissa.

Ilmatorjunnan tarkastaja, everstiluutnantti Mikko Mäntynen toivottaa harjoitusjoukot tervetulleiksi perinteiseen kolmen puolustushaaran yhteiseen Ilmapuolustusharjoitukseen Lohtajan Vattajanniemelle.

– Ilmapuolustuksen suorituskyvyn kehittämisen näkökulmasta katsottuna, on valtakunnallisella ilmapuolustusharjoituksella keskeinen rooli. Koronatilanteesta huolimatta toteutamme Ilmavoimien hävittäjien ilmasta ilmaan, Maavoimien ilmatorjuntaohjusjärjestelmien sekä Merivoimien taistelualusten laivatykistön ammunnat. Kovapanosammunnoilla viimeistellään eri asejärjestelmien simulaattoreilla hankittu osaaminen. Tämä nostaa jälleen suorituskykymme uudelle tasolle.

Harjoitukseen liittyy helikopteritoimintaa sekä muuta lentotoimintaa eri konetyypeillä koko harjoituksen ajan. Lentotoiminnassa käytetään silppua ja soihtuja, mitkä saattavat ilmetä ylimääräisinä kaikuina esimerkiksi säätutkassa ja valopilkkuina taivaalla. Lennoista saattaa lisäksi aiheutua melua.

Harjoitusta voi seurata verkossa hashtagilla #iph120.