Suomen Ilmailumuseo muuttaa – uusi Ilmailumuseo nousee Aviapolikseen

Uusi ilmailumuseo. Kuva: Suomen ilmailumuseo

Vantaan kaupunki on osoittamassa vahvaa tukea Suomen Ilmailumuseon Uusi Ilmailumuseo -hankkeelle.  Hankkeessa rakennetaan uusi näyttelykeskus Vantaan Aviapolikseen. Arvioitu valmistumisvuosi on 2025. Vantaan kaupungin taloudellinen tuki ja maankäytön toimet mahdollistavat Uudelle Ilmailumuseolle keskeisen ja saavutettavan sijainnin Aviapoliksen Core-alueelta, lentoaseman läheisyydestä.

Alueesta tulee kansainvälisen kaupunkikeskuksen ydin, jossa museolla on merkittävä rooli alueen identiteetin rakentajana ja vetovoimatekijänä. Kaupungin tuen ohella hanke edellyttää myös valtion vahvaa rahoitusosuutta sekä ilmailu- ja matkailualan yritysten ja yhteisöjen sitoutumista hankkeeseen. Suomen Ilmailumuseosäätiö innostaa toimijoita mukaan uudenlaisen huippuelämyksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Ilmailuhistoria on yhteistä historiaa

Suomen Ilmailumuseo on oman alansa eli ilmailun valtakunnallinen vastuumuseo, joka esittää monipuolisesti erilaisia näkökulmia ilmailun historiaan. Se on ainoa vastuumuseo alallaan ja kaupungille harvinaisuus, sillä valtakunnallisia vastuumuseoita on Suomessa vain 17 kappaletta.

– Yhteinen ilmailuhistoriamme saa ansaitsemaansa tunnustusta. Ilmailuhistoria on keskeinen osa itsenäisen Suomen historiaa, ja ilmailulla on suuri merkitys Suomen kansainvälistymisessä sekä siinä, millaiseksi nuoren kansakunnan identiteetti on rakentunut. Geopoliittisista syistä lentoyhteydet ulkomaille ovat olleet kirjaimellisesti Suomen elinehto. Sanotaankin, että Suomi on saari. Suomen ilmavoimat kuuluu maailman vanhimpiin, ja Finnair on maailman kuudenneksi vanhin itsenäinen lentoyhtiö. ”Suunnilleen satavuotiaisiin” kuuluu näiden lisäksi suomalainen lentokonerakennus – innovaatiot ja tekniikan kehitys ovat sisäänrakennettuna ilmailun dna:han, luettelee Suomen Ilmailumuseon museonjohtaja Pia Illikainen.

Kansainvälisenä lentokenttäkaupunkina Vantaa on erinomainen kotikaupunki ilmailumuseolle. Ilmailu on merkittävä osa Vantaan kaupungin historiaa, kehitystä ja nykyolemusta.

Museon vetovoimaisuus on voimatekijä

Museoiden vetovoimaisuus ja aluetaloudellinen merkitys on tunnustettu ilmiö, jossa riittää edelleen ammennettavaa niin alueellisille kuin myös valtakunnallisille ja kansainvälisille kumppaneille. Museot ovat pitkälle katsovia, luotettavia, vastuullisia ja valveutuneita yhteistyökumppaneita. Kulttuuriperintöä vaalivassa museoympäristössä palvelujen ympärille syntyy syvyyttä, joka jättää pysyvän muistijäljen.

– Vantaan kaupungille kuuluu suuret kiitokset Uuden Ilmailumuseon mahdollistamisesta ja uuteen museokonseptiin luottamisesta. Uusi Ilmailumuseo on paitsi näyttelyitä, myös elämyksiä, tapahtumia, oppimista ja vapaaehtoistoiminnan tekemisen paikkoja. Se on monipuolinen palvelukokonaisuus, jossa voi innostavalla tavalla tutkia paitsi ilmailua ja yhteistä kulttuuriperintöämme, myös omaa ilmailusuhdetta ja siihen liittyviä vaikeitakin kysymyksiä, kuten ilmastonmuutosta, sanoo Suomen Ilmailumuseosäätiön puheenjohtaja Jarkko Konttinen.

Uudessa Ilmailumuseossa ja sen ympäristössä on kiinnostavaa toimia, yrittää ja elää. Museo on pysyvä ja luotettava, ympäri vuoden palveleva vierailukohde niin paikallisille kuin matkailijoille. Uusi Ilmailumuseo tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavia näyttelyitä ja elämyksiä, ja sen tavoitteena on 100 000 kävijää vuosittain.  Uuden museon aluetaloudelliseksi vaikutukseksi arvioidaan 4,9 M € vuodessa.

Suomen Ilmailumuseosäätiö innostaa yhteistyöhön

Uusi Ilmailumuseo -konseptisuunnittelu on jo täydessä vauhdissa laajuuden, toiminnallisten tavoitteiden ja tilaohjelman osalta. Ensimmäisen vaiheen suunnitelman on tehnyt Suunnittelutoimisto Amerikka Oy. Kotikaupungin ja valtion tuen lisäksi hanke edellyttää omarahoitusta. Ilmailumuseosäätiön oma varainhankinta ja yhteistyösopimukset ovat innostavien sisältöjen ja toiminnan rahoituksessa keskeisessä roolissa – ja tähän yhteistyöhön museo innostaa tarttumaan.

– Ilmailu- ja matkailualan yritysten, yhteisöjen ja yksityishenkilöiden tuella pystymme rakentamaan hintalappuaan suurempia ja kestävämpiä elämyksiä. Ilmailualan kulttuuriperinnön säilyminen on meidän kaikkien vastuulla, ja vastapainoksi kulttuuriperinnöstä voi ammentaa elämyksiin, innovaatioihin ja tulevaisuuden rakennukseen, kuvailee Pia Illikainen.

Päivitys: Vantaa lykkäsi päätöstä

Kaupunginhallitus käsitteli ilmailumuseota kokouksessaan 24.5. mutta jätti hankkeen valmistelun pöydälle. Sen käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa. Vantaan kaupunki ja Suomen Ilmailumuseosäätiö ovat yhdessä valmistelleet Uusi Ilmailumuseo -hanketta, joka mahdollistaa Suomen ilmailumuseon uudistumisen vetovoimaiseksi, kansainvälisesti kiinnostavaksi ilmailun elämyskeskukseksi. Uuden museorakennuksen toteuttaminen ja toiminnan uudistuminen edellyttää sekä valtion että Vantaan kaupungin taloudellista tukea yhteensä 1,2 miljoonalla eurolla vuodessa. Vantaan osuus museon tuesta nousisi 50 000 eurosta 400 000 euroon, minkä lisäksi Vantaan kaupungin on annettava 85 % takaus säätiön ottamalle 6,5 miljoonan euron lainalle.

Lisätietoja: https://ilmailumuseo.fi/

Kuva: Suomen ilmailumuseo