Löikö LVM viimeisen naulan Malmin arkkuun?

Ilmakuva Malmin lentokenttäalueesta kesältä 2015. EFHF Malmi - Kuva: Lentokuva Vallas Oy

Malmin lentoaseman tilannetta ja tulevaisuutta on painittu jo vuosikausia. Vuonna 2015 julkaistu Siivet-artikkeli muistuttaa, että solmu on ollut ummessa jo pitkään:

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote 5. lokakuuta  toteaa yksiselitteisesti sen, että valtio tulee lopettamaan toimintonsa Malmin lentoasemalla vuoden 2016 loppuun mennessä, jonka jälkeen alue palautuu Helsingin kaupungin käyttöön.

Teksti: Hasse Vallas

Kuva: Lentokuva Vallas Oy.

 

Artikkeli julkaistiin alkujaan Siivet-lehdessä, numerossa 5/2015.

Tilaa toki lehti: https://siivet.fi/tilaa/

 

Päätökset valtion vetäytymisestä Malmilta tehtiin vuonna 2014. Päätökset ovat herättäneet hämmästystä ja paljon keskustelua sekä kirjoittelua Malmin säilyttämisen puolesta.

Valtion   kehysriihipäätös   maaliskuulta 2014 herätti arvostelua, koska päätöksen lähtötietojen arvioitiin olevan puutteellisia ja päätöksen valmistelun tuottaneen siten päätökselle virheelliset perustelut.

Päätöksestä tehtiin kantelu oikeuskanslerinvirastoon. Liikenneja viestintäministeriö vastasi tammikuussa 2015 oikeuskanslerin selvityspyyntöön. Oikeuskansleri on nyt syyskuussa todennut, että valtion vetäytymispäätöstä Malmin lentokenttäalueelta ei ole tehty puutteellisin tai virheellisin tiedoin.

Malmin lopettamiselle on ollut ehtona, että sen lentotoiminnalle voidaan osoittaa korvaava kenttä.

Oikeuskanslerin päätöksen jälkeen LVM toteaa nyt tiedotteessaan, ettei sillä ole enää roolia Helsinki-Malmin lentoaseman tilanteessa. Ministeriön mukaan Malmin lentoasemalta vapautuvan alueen käytöstä päättää jatkossa Helsingin kaupunki.

Ministeriö toteaa lisäksi, että lentotoiminta Malmilla voi valtion puolesta jatkua vuoden  2016  jälkeenkin,  jos  kaupunki  antaa siihen luvan ja asianmukaiset turvallisuusvaatimukset täyttyvät. Näin voi ministeriön mukaan jatkua, kunnes rakennustyöt tai niiden valmistelut alueella alkavat.

Lentotoiminnan jatkuminen Malmilla on vuoden 2017 alusta alkaen Helsingin kaupungin ja mahdollisen lentoasematoiminnan harjoittajan sopimuksen vallassa, koska alueen maanomistus on Helsingin kaupungilla. Finavialla on hallintaoikeus Helsingin kaupungille  myymissään  kiinteistöissä vuoden 2016 loppuun asti. Helsingin kaupunki päättää alueen jatkokäytöstä täysin 1. tammikuuta 2017 eteenpäin.

Finavia ilmoittaa olevansa halukas  tarjoamaan  palveluksiaan  kaupallisin ehdoin kentän mahdolliselle tulevalle ylläpitäjälle siirtymäajan puitteissa. Helsingin kaupungin puolesta ilmailua voidaan jatkaa alueella ainakin vuoden 2018 loppuun asti.

Malmin kenttäalueen seutuja yleiskaavasuunnittelu ovat vireillä ja ne vahvistavat aikanaan alueen tulevaisuuden käyttötarkoituksen.

Korvaavaa kenttää ei voida osoittaa

Malmin lopettamiselle on ollut ehtona, että sen lentotoiminnalle voidaan osoittaa korvaava kenttä. Nyt LVM ilmoittaa ykskantaan, ettei sen vetämä asiantuntijaryhmä ole löytänyt korvaavaa ratkaisua, jolla vastaavaa ilmailua voitaisiin Malmin sulkemisen jälkeen jatkaa. Koska korvaavaa kenttää ei ole voitu osoittaa Hyvinkäälle tai Nummelaan, on ryhmä tarkastellut uuden lentopaikan rakentamisen edellytyksiä, rajoituksia sekä toiminnallisia vaatimuksia. Työryhmä hahmotteli myös yksityisellä rahoituksella toimivan kentän liiketoimintamallia todeten sen haasteelliseksi ilman julkisen sektorin merkittävää alkupanostusta.

Työryhmä totesi, että uusi kenttä vaatisi suurempia panostuksia kuin toiminnan jatkaminen Malmilla. Lopputoteamus oli, että nykytilanteessa valtion resurssien saaminen tällaiseen hankkeeseen ei näytä mahdolliselta.

Kun valtiovallan päätös on nyt näin lyöty lukkoon, jää kentän kannattajien ainoaksi mahdollisuudeksi pyrkiä saamaan kentälle toimija ja sopimaan toiminnan jatkamisesta Helsingin kaupungin kanssa. Kaupungin maankäyttö ja sen ajoitus ovat poliittisia ratkaisuja, joiden taustalla ovat aikanaan kaavoitukselliset päätökset. On selvää, että julkinen keskustelu ja poliittinen vaikuttaminen asiassa tulevat Helsingissä jatkumaan.

Teksti: Hasse Vallas

 

Artikkeli julkaistiin alkujaan Siivet-lehdessä, numerossa 5/2015.

Tilaa toki lehti: https://siivet.fi/tilaa/