HX-hankkeen ”Loud Period”

Suomen historian suurin puolustushankintapäätös on edessä kuluvan vuoden lopussa. Mutta ei pidä unohtaa, että sitä on edeltänyt Suomen historian suurin puolustus hankintakilpailu, jossa on todennäköisesti tehty ennennäkemätön määrä työtunteja kilpailuun osallistuneiden tarjokkaiden tietojen ja tarjousten arvioimiseksi. Tarjoajat ovat puolestaan käyttäneet kampanjoihinsa varmasti miljoonia euroja, puntia tai dollareita tai kymmeniä miljoonia kruunuja.

Siivet 1/2021 pääkirjoitus.

HX-hankkeen viimeinen tarjouspyyntö lähetettiin tammikuun lopussa, ja laillisesti sitovien tarjousten on määrä saapua huhtikuun loppuun mennessä. Sen jälkeen alkaa puolustushallinnon ”Silent Period” – äänetön jakso, jolloin ei enää neuvotella tarjousten sisällöstä. Alkusyksyyn asti tarjouksia arvioidaan läpimenokriteereillä, suorituskykyarvioilla ja sotapelisimulaatioilla, joiden perusteella puolustushallinto tekee hankintaesityksen Suomen puolustusjärjestelmään parhaiten sopivasta järjestelmästä puolustusministeriölle. Ministeriö arvioi esityksen puolustus- ja turvallisuuspoliittiset vaikutukset, minkä jälkeen puolustusministeri tekee esityksen valtioneuvostolle. Se tekee lopullisen hankintapäätöksen yleisistunnossaan ennen vuoden loppua.

Siivet ei kuitenkaan aio olla hiljaa, vaan julkaisee parhaan tietämyksensä perusteella oman arvionsa HX-ehdokkaiden paremmuusjärjestyksestä kolmeen numeroon jaetussa jutussa, joka alkaa kesällä. Meillä ei tietenkään ole pääsyä tarjouksiin tai puolustushallinnon saamaan dataan, vaan arviomme on puhdasta spekulaatiota julkisesti saatavilla olevien tietojen perusteella. Vuoden lopussa näemme, kuinka pahasti olimme väärässä. Lehden ”Loud Period”  – äänekäs jakso – alkaa itse asiassa jo tässä numerossa, jossa julkaisemme mielipidetiedustelumme perusteella parhaaksi valitun HX-ehdokkaan.

Samaan aikaan uutismedia tuntuu haluavan keskittyä enimmäkseen hankittavan järjestelmän hintaan, johon lisätään ? ilmeisesti tehovaikutuksen aikaansaamiseksi ? perusteltuja tai perusteettomia elinkaarikuluja. Kuinka moni muka sanoo ostamastaan 35 000 euron autosta, että sen hinta oli 150 000 euroa, kun lisäsi siihen elinkaarikulut päälle seuraavan 15 vuoden ajalta reippaasti yläkanttiin arvioituna?

Kannattaisi enemmän keskittyä HX-järjestelmän kulujen arvailun lisäksi myös käytettävällä rahalla saatavaan strategiseen puolustuskykyyn, jota uusi järjestelmä tarjoaa ainakin kolmen vuosikymmenen ajan. Siitä ainakin Siivet pyrkii kertomaan tulevina vuosina, jos lehden tilaajat, irtonumeroiden ostajat ja ilmoittajat sen meille suovat.

Antoisia lukuhetkiä Siivet-lehden parissa vuonna 2021.

Ilmailuterveisin,

Pentti Perttula

Siivet 1/2021

 

HX-hankkeen loppusuora. Grafiikka: Pentti Perttula

Grafikka: Pentti Perttula

 

Tilaa lehti osoitteesta http://siivet.fi/tilaa/

Lisätietoja: http://siivet.fi/lehdet/1-2021/

Siivet-digilehti: https://issuu.com/siivet-wings