Venäjä vahvistaa pommikonelaivastoaan – Tu-22M3-modernisointi lisää iskukykyä

Tu-22M Backfire. Kuva: Vitaly V. Kuzmin. Siivet 2/2015.
Tu-22M Backfire. Kuva: Vitaly V. Kuzmin. Siivet 2/2015.

Presidentti Putinin  mittavassa Venäjän  varusteluohjelmassa on  ilma-aseen kehityksellä  ja modernisoinnilla  merkittävä osuus.  Vanhojen pommikoneiden  ja erityisesti niiden  uusien aseiden johdosta  ilma-aseen iskukykyä  tehostetaan ja ulottuvuutta  kasvatetaan huomattavasti  entisestä. Yhtenä  kehityksen kohteena on  vanha yliäänipommikone  Tu-22M, jonka  modernisoinnin uusimmat  yksilöt saavat uuden  tyyyppimerkinnän Tu22M3M. Pentti Perttula raportoi raskaamman sarjan lentokalustosta.

Artikkeli julkaistiin alkujaan Siivet-lehdessä, numerossa 2/2015.
Tilaa toki lehti!

 

Nato-Koodilla Backfire tunnettu pommikone tuli Neuvostoliiton pommikonearsenaaliin 1970-luvulla aluksi Tu-26-tyyppinimityksellä, mutta muutettiin pian  Tu-22M:ksi. Uusi strateginen pommikone muodosti uuden uhkakuvan Natolle ja  Yhdysvalloille. Yliääninopeuteen kykenevä  Backfire oli  ilmatankkauskykyinen ja tehokas  pommikone, jolla oli asevaikutuksen ulottuvuutta aina Yhdysvaltain mantereelle saakka.  Sen ohjuksilla kyettiin uhkaamaan lännen laivasto-osastoja ja niiden lentotukialuksia Atlantilla ja Välimerellä.

USA:n ja Neuvostoliiton 31. heinäkuuta 1997 allekirjoittaman ydinaseita rajoittavan START I -sopimuksen johdosta Neuvostoliitto joutui riisumaan Backfireistä niiden  toimintasädettä lisänneen ilmatankkausominaisuuden. Lisäksi aserajoitussopimus rajoitti  koneiden lukumäärän, minkä johdosta Neuvostoliitto menetti koneiden strategisen merkityksen.

Backfire on ollut pitkään ainoa yliäänipommittaja, joka on kyennyt kantamaan 12 tonnin asekuorman. Aikaa myöten tuntui pommikoneiden, kuten myös Backfiren, merkitys taistelukoneina vähentyneen. Neuvostoliiton romahdettua vaipuivat Venäjän asevoimat ja erityisesti sen eri puolustushaarojen lentojoukot alennustilaan, minkä myötä Backfiren  käyttö romahti.

Presidentti Putinin aloittama Venäjän asevoimien laaja varusteluohjelma on herättämässä henkiin vanhentunutta lentokalustoa  laajemminkin. Yhtenä modernisoinnin kohteena ovat myös Tu-22M3 Backfire -pommikoneet.

Backfiren uusi modernisointi

Backfiren vanha tutka ja vanhanaikaiseksi jäänyt ohjusaseistus on ollut vuosien ajan koneen  tehokkuuden ongelmana, vaikka  kone aseineen on  edelleenkin muodostanut sotilaallista uhkaa. Koneen suuri nopeus ja pitkä toimintasäde ovat olleet merkittäviä. Tu-22M3  saavuttaa noin 2300 kilometriä tunnissa maksiminopeuden ja sen taistelusäde on aseistettuna jopa noin 2400 km. Kone voi lentää korkealla ja osan aikaa yliääninopeudella.  Pääaseistuksena Tu-22M3-koneessa on ollut  Kh-22 Kitchen -merimaaliohjus, joka kuuluu edelleen koneen standardiaseistukseen sen  lennoilla Itämeren alueella. Ilmeinen totuus  on, että jo 1990-luvulla alkanut konetyypin  modernisointi Tu-22M3-tasoon on eri syistä  pahasti takunnut. Arvioidaan, ettei yhtään konetta olisi vielä täydellisesti uudistettu.  Vuonna 2012 sisällytti Kreml vuoteen 2020  tähtäävässä laajassa, noin 500 miljardin euron   varusteluohjelmassa, noin 30 pommikoneen  modernisoinnin uuteen Tu-22M3M-tasoon.  Vuonna 2013 ohjelmaan pyrittiin saamaan  vauhtia, minkä tavoitteena oli tuottaa vuoden 2014 loppuun mennessä näitä uusia modernisointeja 10 koneeseen. Tiedot ohjelman  etenemisestä ovat edelleen täsmentymättä.

Muutostyön arvellaan etenevän  edelleen noin  4–6 koneen vuosivauhdilla, minkä avulla Venäjän tavoitteena  on saada aikaiseksi iskukykyinen pommikonelaivasto vuosiksi eteenpäin. Riittävätkö maan taloudelliset resurssit siihen, tullaan näkemään? Jo nyt  on tullut tietoon, että Su-27-hävittäjien ja  Su-24-rynnäkkökoneiden modernisointitahti olisi vähentynyt. Kaikkien koneiden modernisointiasteeseen saattaa taloudellisen tilan lisäksi vaikuttaa se, millainen sotilaallinen  jännittyneisyys Euroopassa Ukrainan sodan  johdosta vallitsee ja edelleen kehittyy.

Tu-22M3-pommikone kykenee kuljettamaan kerralla kolme suurta Kh-22-merimaaliohjusta. Kuvassa keskirungon ohjus puuttuu. Kuva: Vitaly V. Kuzmin. Siivet 2/2015.

Tu-22M3-pommikone kykenee kuljettamaan kerralla kolme suurta Kh-22-merimaaliohjusta. Kuvassa keskirungon ohjus puuttuu. Kuva: Vitaly V. Kuzmin. Siivet 2/2015.

Ohjukset pääaseistuksena

Backfiressa edelleen käytössä olevat  Kh-22-ohjukset ovat vanhanaikaisia nestemäisen polttoaineensa johdosta. Siitä huolimatta nekin edustavat edelleen merkittävää uhkakuvaa ja tuhovoimaa. Nopeutensa johdosta ne ovat edelleen alusten ilmatorjunnalle vaikeita maaleja torjuttaviksi. Ohjus nousee korkealle, josta se syöksyy suurella, noin  Mach 4 -loppunopeudella, kohteeseensa ja  on siten vaikea torjuttava jopa alusten moderneimmilla ilmatorjuntajärjestelmillä. Ohjuksella on rajallinen kyky lentää maaston päällä pintamaaleihin, mutta yksi sen versioista  voi hakeutua tutkasäteeseen tuhoten tutkan.  Ohjuksen taistelulatauksena voidaan kuitenkin käyttää myös taktisia ydinlatauksia.

Viimeisimpään Tu-22M3M-modernisointiin liittyen Backfire on saamassa uuden  Kh-32 Radugas -rynnäkköohjuksen, joka  on edelleen kehitetty vanhasta As-4 Kitchen  -ohjuksesta, joka tyypitettiin myöhemmin  Kh-22:ksi. Uudessa ohjuksessa on parempi moottori ja uusi maaliinhakeutumisjärjestelmä, jonka arvellaan sietävän elektronista  häirintää. Uusi ohjus on monikäyttöisempi vanhempaan Kh-22:een verrattuna, jolla oli päätehtävänä tuhota merimaalit maksimissaan noin 350 kilometrin kantamallaan.  Uuden ohjuksen kantama on vanhaan verrattuna yli kaksinkertainen ja sen maaliinhakeutuminen mahdollistaa merimaalien lisäksi  myös muut pintamaalit. Uusine ohjuksineen  Backfiren iskukyky kattaa tulivoimallaan koko Itämeren alueen.

Uuden Kh-32-ohjuksen sarjatuotannon  uskotaan olevan jo käynnissä ja ohjusta testataan Moskovan lähellä olevassa Zhukovskin  koelentokeskuksessa. Arvellaan, että uusimman modernisoinnin kautta Backfire voidaan  varustaa myös uusilla, kehitteillä olevilla,  aliäänisillä Kh-SDja yliäänisillä Kh-MT-ohjuksilla. Kh-SD:n kantamaksi arvioidaan  2000 km ja  Kh-MT:n 1000  km. Niissä hyödynnetään häiveominaisuuksia, uusia maaliinhakeutumisjärjestelmiä ja  uusia taistelulatauksia. Kaikki Tu-22M3koneet voidaan varustaa myös neljällä Kh-101/-102-ohjuksella tai kymmenellä  Kh-65-merimaaliohjuksella.

Tu-22M3M-tyyppiin ollaan asentamassa uusi Novella-45-tutka, jollainen voidaan  asentaa myös muihin vanhoihin Tu-95MS ja Tu-160-pommikoneisiin. Näin Venäjä jatkaa vanhojen pommikoneidensa käyttöikää,  kuten USA tekee vastaavasti jo yli 50-vuotiaiden B-52-koneidensa kanssa.

Venäläinen Gefest-yhtiö kehittää  Su-24-rynnäkkökoneiden modernisointiin  digitaalista täsmäpommitusjärjestelmää. On  mahdollista, että se voi olla sovellus myös  Backfiren modernisoinnissa. Vaikka Backfiren viimeisin Tu-22M3M-modernisointi tekee koneesta entistä tehokkaamman, on koneen tämäkin modernisointivaihe lopulta  varsin vaatimaton. Osaltaan se kuitenkin kertoo Venäjän voimakkaasta halusta kohottaa  asevoimiensa hyökkäyksellistä kykyä.

Backfiren operatiivinen  sijoittelu

Neuvostoliiton aikana valmistettiin kaikkiaan  noin 500 kappaletta Tu-22M-koneen erilaisia  versioita. Pommikoneilla muodostettiin runsaasti 10 koneen laivueita eri tehtäviin. Nykyisin käyttökuntoisina koneita riittää vain seitsemään laivueeseen.

Backfire-koneita käytettiin konventionaalisiin ilmaiskuihin jo Tšetšenian sodassa ja  myöhemmin myös Georgian sodassa. Vuonna 2008 georgialaiset onnistuivat ampumaan  alas yhden Backfiren tiedusteluversion.

Venäjällä on nykyään kolme strategista  Backfire-pommikonetukikohtaa, joissa kussakin on kolme operatiivista laivuetta. Belaja sijaitsee eteläisessä Siperiassa, Shaikovka  eteläisellä Länsi-Venäjällä ja kolmas, Rjazanin tukikohta, sijaitsee kaakkoon Moskovasta. Rjazan toimii myös konetyypin koulutuskeskuksena. Varatukikohtina toimivat lisäksi  Ostrov ja Soltsy, joka on merivoimien tukikohta. Kuolassa, noin 150 kilometriä Suomen rajalta, sijaitsee Pohjoisen laivaston  Olenegorskin lentotukikohta, jossa satelliittikuvien pohjalta on merivoimien noin 40  Backfire-konetta. Niiden käyttökuntoisuudesta ei ole tarkempaa  tietoa. Viimeisimpien uutisten mukaan Venäjä olisi sijoittamassa osan  Backfire-pommikoneistaan myös  Krimille.

Satelliittikuvista voidaan havaita 28 konetta Shaikovkassa, 40 Belajassa ja 10 Rjazanissa. Myös Kuolan niemimaalla, noin  150 kilometriä Suomen rajalta itään, olevassa  Olenegorskin tukikohdassa voidaan satelliittikuvasta nähdä noin 40 merivoimien Backfire-konetta. Moniko näistä koneita on operatiivisesti käyttökuntoisia, ei ole tiedossa.  Arvioidaan, että Venäjällä olisi käyttövalmiudessa kaikkiaan noin 70 Tu-22M3-konetta.

Venäjän ilmavoimilla on kolme operatiivista Backfire-tukikohtaa. Belaja Siperiassa, Shaikovka LänsiVenäjällä ja kolmas, Rjazan, sijaitsee kaakkoon Moskovasta. Merivoimien lentotukikohtia ovat Soltsy ja Kuolassa sijaitseva Olenegorsk. Aktiivinen Backfire-toiminta on tällä hetkellä ilmeisesti ilmavoimien johtamaa. Kuva: Rolf Jonsson. Siivet 2/2015.

Venäjän ilmavoimilla on kolme operatiivista Backfire-tukikohtaa. Belaja Siperiassa, Shaikovka LänsiVenäjällä ja kolmas, Rjazan, sijaitsee kaakkoon Moskovasta. Merivoimien lentotukikohtia ovat Soltsy ja Kuolassa sijaitseva Olenegorsk. Aktiivinen Backfire-toiminta on tällä hetkellä ilmeisesti ilmavoimien johtamaa. Kuva: Rolf Jonsson. Siivet 2/2015.

Itämeren alueen merkitys  kasvaa 

Jo vuoden 2013 pääsiäisen aikaan – mahdollisesti laajaan Ladoga-2013 -harjoitukseen liittyen – venäläiset suorittivat Itämerellä paljon  kohua herättäneen simuloidun hyökkäysharjoituksen kahdella Tu-22M3-pommikoneella, joilla oli neljän Su-27-koneen hävittäjäsaatto. Toinen vastaava hävittäjillä saatettu  Backfire-harjoitus tapahtui Itämerellä 23. lokakuuta 2013.

Ruotsissa on erityisesti pyritty analysoimaan, pyrkivätkö nämä simuloidut hyökkäykselliset harjoituslennot tuhoamaan ohjusiskuillaan useita Ruotsin puolustuksen  tärkeimpiä kohteita. Harjoituslennoilla ja  vastaavassa tositilanteessa Backfiren raskailla  ohjuksilla voitaisiin myös pyrkiä tuhoamaan  Itämerellä olevia Naton merkittävimpiä sota-aluksia ja saada näin eliminoitua Naton  aluksilta tapahtuvaa ilmatorjuntaa. Natolla on mahdollisuus sijoittaa Itämerelle Yhdysvaltojen moderneja sotalaivoja, joissa on  tehokkaaksi arvioitu integroitu AEGIS-ohjustentorjuntajärjestelmä. Ilman niitä Itämeren alueen ilmatorjuntaohjuspuolustus on  muutoin erittäin heikoissa kantimissa muun  muassa Ruotsissa, kuten Suomessakin.

Ukrainan sodan aikana on Venäjän sotilaallinen aktiivisuus edelleen huomattavasti lisääntynyt Itämeren alueella, mikä  on näkynyt suurta huomiota herättäneenä ilma-aseen harjoitustoimintana. Tähän  on Nato reagoinut nopeasti ja voimakkaasti sijoittamalla Baltiaan ja muihin Naton  Itä-Euroopan maihin runsaasti hävittäjäkoneita ilmavalvonnan tunnistustehtäviin torjuntavalmiudella.

Jännitys Itämerellä kasvoi erityisesti, kun  venäläiset lisäsivät sotilaallista harjoitteluaan  ja ajoittivat sen vuonna 2014 Naton Saber  Strike ja BALTOP-harjoitusten kanssa samanaikaisiksi.

Venäjän Itämeren alueen toimintaa johdetaan ilmeisesti osin suoraan Moskovan uudesta, mittavasta pääjohtokeskuksesta sekä  Venäjän läntisen sotilasalueen johtoelimistä.  Venäjällä on Kaliningradin alueella voimakas sotilaallinen keskittymä, jossa on sen Itämeren laivaston yksi päätukikohdista ja lisäksi kaksi lentotukikohtaa.

Tu-22M3:n etuohjaamossa on kaksi lentäjää. Kuvan takaohjaamossa toimivat navigaattori ja aseoperaattori. Kuva: Vitaly V. Kuzmin. Siivet 2/2015.

Tu-22M3:n etuohjaamossa on kaksi lentäjää. Kuvan takaohjaamossa toimivat navigaattori ja aseoperaattori. Kuva: Vitaly V. Kuzmin. Siivet 2/2015.

Itämeren alueen sotaharjoituksiin on Venäjältä osallistunut erilaista lentokalustoa: Su-27-hävittäjä-, Su-34-rynnäkkö-,  Su-24MR-tiedustelu-, A-50 AWACS -tutkavalvontaja -johtokoneita sekä Mi-24-rynnäkköhelikoptereita, Il-76-kuljetusja -ilmatankkauskoneita sekä myös näitä suuren  tulivoiman omaavia Tu-22M3-pommikoneita.

Krimin valloituksesta ja Ukrainan sodasta uuden alun saanut Venäjän ja lännen vastakkainasettelu on johtamassa lännessä Venäjän asekehityksen tarkempaan tarkasteluun ja  oman varustautumisen uuteen arviontiin.

 

Tupolev Tu-22M3M

 • Strateginen pommikone
 • Meritoiminnan taistelukone
 • Ensilento 1969
 • Tuotanto päättyi 1997
 • Venäjän ilmavoimat ja merivoimien   lentojoukot
 • Miehistö: kaksi ohjaajaa, navigaattori ja  aseoperaattori
 • Koneen pituus 42,4 m
 • Koneen siipien kärkiväli 23,30 34,28 m
 • Korkeus 11,05 m
 • Siipipinta-ala maksimissaan 183,6 m2
 • Tyhjäpaino 58 tonnia
 • Maksimi lentoonlähtöpaino 124 tonnia
 • Suurin nopeus Mach 1,88
 • Taistelusäde noin 2400 km

Aseistus:

 • 23 mm GSh-23 tykki takarungossa
 • Sisäiset ja ulkoiset aseripustimet   yhteensä 24 tonnia
 • 3 kpl Kh-22 / Kh-32 Raduga -ohjuksia

 

Tämä artikkeli on julkaistu alkujaan Siivet-lehdessä, numerossa 2/2015.
Siivet-lehden ilmestyminen on täysin riippuvainen yhdestä ainoasta asiasta: tilaajista. Sinusta, teistä. Lehteä ei ilmestyisi eikä tätäkään juttua luettaisi verkossa, ellei lehdellä olisi meille niin tärkeitä lukijoita – tilaajia ja irtonumeroiden ostajia. 
Jos et ole jo tilaaja, niin ole hyvä ja harkitse asiaa. Lehden tilaaminen onnistuu täältä: https://siivet.fi/tilaa/

 

Teksti: Rolf Jonsson ja Hasse Vallas

Kuvat: Vitaly V. Kuzmin

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *